Chřiby mají díky Lesům ČR první trasu pro běžkaře

Chřiby, jedna z nejkrásnějších přírodních oblastí Zlínského a Jihomoravského kraje, turisty láká k návštěvě také v zimě. Díky úsilí Lesů ČR totiž v tomto ojediněle půvabném místě vznikla vůbec první vyznačená lyžařská běžecká trasa. Náklady na její vybudování dosáhly částky téměř 1,4 milionu korun.

infotabule_chriby_301x225.jpgJsme rádi, že se nám záměr lyžařské běžecké trasy v Chřibech podařil. Snažili jsme se region turistům zatraktivnit také v zimním období. Ke stávajícím lyžařským vlekům se sjezdovkami v obcích Stupava, Břestek a Osvětimany je tak trasa pro běžkaře ideálním doplňkem,“ říká Martin Pavlíček, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Zlín.

Lesy ČR pro daný účel zpracovaly speciální projekt, který získal podporu fondů Evropské unie, konkrétně Programu rozvoje venkova.

Celkem 45 kilometrů dlouhá trasa začíná u železničního nádraží v Bohuslavicích u Kyjova, vede přes Moravanské louky, parkoviště u Křížku, pískovcové skalisko Kozel a zříceninu Stříleckého hradu. Dále pokračuje přes motorest Samota, Buchlov kámen, Brdo, Bunč, Komínské skály a Budačinu. Konec lyžařské trsy se nachází u lávky pro pěší přes řeku Moravu u Otrokovic, na okraji lesa s názvem Tresný.

Území Chřib má výjimečně velký rekreační potencionál. Většina obcí Chřibů má také bohaté kulturní tradice i stále živou současnou kulturu. Nejvýznamnějším kulturním centrem oblasti jsou Buchlovice.

Chřiby jsou horským pásmem nacházející se na středovýchodní Moravě a ležící mezi městy Kyjovem a Kvasicemi v Jihomoravském a Zlínském kraji. Průběh Chřibů je orientován od jihozápadu na severovýchod, délka je asi 35 km a největší šířka činí 10 km. Rozloha Chřibů je asi 335 km². Nejvyšší vrchol – Brdo má výšku 587 m n.m.

Na lyžařské běžecké trase turisté najdou:

  • velké uvítací a informační tabule s mapami a fotografiemi významných míst v Chřibech
umístění:

u nádraží v Bohuslavicích, na parkovišti U Křížku, u motorestu Samota, na Bunči a u lávky pro pěší přes řeku Moravu u Otrokovic

  • malé naučné tabule o geologických poměrech, o vodních poměrech, o rostlinstvu a živočiších, o barokním hřbitovu ve Střílkách a o Stříleckém hradu, o ochraně přírody a chráněných územích v Chřibech a o historii zdejšího osídlení
umístění:

u skaliska Kozel, u studánky Paní Mísa, pod Buchlovským kamenem, pod Stříleckým hradem, pod Brdem a pod Budačinou

  • osmihranné celodřevěné zastřešené altány s ohništěm, opatřeným lapačem jisker
umístění:

u skaliska Kozel, pod Brdem a pod Budačinou, v blízkosti Rozsypalovy lesní osady na Kudlovické dolině

dreveny_altan_chriby_301x225.jpg
Informační tabule (150×200 cm) s mapou – Lyžařská běžecká trasa přes Chřiby (U Křížku);
úvodní foto: Dřevěný altán s krytým ohništěm Pod Brdem ( průměru 10 m )

V Hradci Králové, 16. listopadu 2010

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Evropská unie projekt podpořila příspěvkem prostřednictvím Programu rozvoje venkova (podopatření II.2.4.2 záměr a) zvyšování společenské hodnoty lesů) a to ve výši 1,064 mil. Kč, což je celkem 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.