Církevní restituce: Lesy ČR zatím vydaly 108 tisíc hektarů a 317 staveb

Celkem 108 642 hektarů a 317 staveb dosud Lesy České republiky připravily k vydání v rámci církevních restitucí. Nároky církví a náboženským společností se týkají 150 tisíc hektarů.

Z 2 280 výzev církví k vydání majetku jsme dosud 94 procent uzavřeli. Vyhověli jsme tedy ve 2 136 případech,“ uvedl správní ředitel Lesů ČR Igor Kalix. Podnik požadavkům církví a náboženských skupin také v desítkách případů nevyhověl, protože se jejich nároky neprokázaly jako oprávněné. Co se týká žalob, Lesy ČR vedou k 11. dubnu celkem 113 soudních sporů: 76 na straně žalované a ve 37 případech vystupují jako žalobci.

Církvím Lesy ČR dosud vydaly 17 923 pozemků o výměře 78 518 hektarů a 76 staveb. Lesy ČR zároveň akceptovaly rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, který stanovil, že církve a náboženské společnosti dále získají z majetku spravovaného Lesy ČR 2 678 zemědělských pozemků o celkové výměře 30 124 hektarů a 67 staveb.

V Hradci Králové 11. dubna 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.