Další správní budovu ze dřeva postavily Lesy ČR v Hořicích v Podkrkonoší

V nové budově Lesní správy Hořice převažuje coby stavební materiál dřevo. Podnik Lesy ČR tak postavil a vybavil za téměř 25 milionů korun bez DPH další správní budovu, ve které dřevo upřednostnil. Lesníci sídlí na nové adrese pod poutním kostelem svatého Gotharda od letošního srpna.  

Stavění v tuzemsku z českého dřeva podporujeme více než kdy předtím. Přispíváme tak ke zvýšení spotřeby domácího dřeva a upozorňujeme na jedinečnost této obnovitelné suroviny. Snažíme se jít ostatním institucím příkladem,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Se stavbou hořické dřevostavby se začalo na podzim 2015. Letos v únoru stavebníci hotový objekt předali. Následně se vybavil nábytkem a nyní již lesní správa působí v novém. Z budovy hořického zámku se lesníci v létě odstěhovali po 71 letech. „Lesní správa byla pro naše potřeby příliš velká, nákladná byla i údržba a nutné opravy. Proto jsme se rozhodli postavit dřevostavbu odpovídajících parametrů a zámek prodat. Pochopitelně jsme ho nejdříve nabídli městu,“ uvedl Ludvík Řičář, krajský ředitel podniku Lesy ČR v Liberci. Zámek tedy od července patří Hořickým.

Jak ale Lesy ČR konkrétně podporují tuzemskou spotřebu dřeva? Stavbami správních budov i lesních objektů pro veřejnost. V nové dřevostavbě tak sídlí od roku 2015 krajské ředitelství Lesů ČR v Dobré Vodě u Českých Budějovic v Jihočeském kraji. Letos začnou zemní práce v Chocni v Pardubickém kraji, kde se v příštím roce postaví dřevostavba lesní správy. Obdobnou stavbu plánuje podnik pro lesní správu Kraslice v Karlovarském kraji a také pro ostravskou lesní správu. V Hradci Králové se počítá se stavbou jedné z největších českých dřevostaveb coby správních budov pro ředitelství podniku. Autoři architektonického projektu ji nazvali „Lesy v lese“ a stavět by se mělo začít v dubnu 2019.

Kromě objektů Lesy ČR v celé zemi staví také lesní altány, sruby, odpočívadla, útulny či chodníky využívané veřejností. Podnik vše financuje z vlastního Programu 2020. Do obdobných staveb v roce 2015 investoval 73,5 milionů korun, v roce 2016 pak 86,2 miliony korun a letos má v rozpočtu vyhrazeno 106 milionů korun.

Příloha:

V Hradci Králové 20. září 2017

Mgr. Eva Jouklová 
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodařen