Daniel Szórád vyzval zaměstnance podniku k charitativní podpoře Nepálu

K podpoře lidí žijících v Nepálu, zejména dětí soustředěných v dětském domově Himalaya Peace Home, vyzval zaměstnance státního podniku ve středu 29. dubna generální ředitel Daniel Szórád.

Jistě víte, že náš podnik se na přelomu roku rozhodl podpořit sociální projekt v Nepálu. Nákupem a propagací nástěnných kalendářů z této země jsme přispěli na provoz dětského domova Himalaya Peace Home, kde jsou soustředěny většinou děti tibetských uprchlíků pocházející z mimořádně chudých poměrů. Přírodní katastrofa, která danou zemi postihla v minulých dnech, je ohromnou tragédií. Ačkoliv máme zprávu o tom, že jsou všechny děti včetně personálu dětského domova v pořádku, není pochyb, že nyní prožívají nepředstavitelně těžké období – obávají se následných otřesů, a tak přespávají v provizorně zřízených stanech, ve městě Kathmandu je zoufalý zmatek, obyvatelé trpí nedostatkem pitné vody…Dovoluji si Vás tedy oslovit a požádat Vás o eventuální příspěvek na podporu postižených. Z obavy, aby naše prostředky nebyly zneužity, a byly naopak účelně vynaloženy, jsme vstoupili do jednání s institucí, která je v přímém kontaktu s personálem dětského domova a u které máme naprostou jistotu, že podpora skončí u potřebných (konkrétně u dětí z dětského domova). Příspěvek můžete poslat na číslo účtu 2900484871/2010, Fio banka; pro účely podpory Nepálu byl vytvořen speciální variabilní symbol: 2060. Při použití tohoto účtu mám naprostou jistotu, že prostředky skončí u potřebných. Přesněji budou předány misionářům z organizace OM ( http://www.mobilization.org/) a místnímu pastorovi, kteří je použijí pro podporu dětí z podpořeného domova – http://peacehome.eu/organizace-himalaya-peace-home,“ uvedl Daniel Szórád.

Jedná se o dobrovolnou aktivitu zaměstnanců s tím, že podnik nemá ambici jakkoliv sledovat či evidovat případné příspěvky. „Považujeme za vhodné podpořit potřebné v Nepálu, a pokud by někdo chtěl, pak nabízíme ověřený kanál, který zaručuje, že případná podpora bude použita pro projekt, se kterým se náš podnik již dříve spojil,“ dodal generální ředitel.

V Hradci Králové, 30. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.