Dárek Lesů ČR: 25 vánočních stromků Domovu pro matky s dětmi v Hradci Králové

Lesy ČR v těchto dnech věnovaly malý dárek v podobě 25 vánočních stromků Domovu pro matky s dětmi v Hradci Králové – středisku Oblastní charity Hradec Králové.

Naší snahou je přispět ke skutečnému vytvoření vánoční atmosféry i v tomto tolik potřebném zařízení. Budeme potěšeni, pokud děti společně se svými maminkami či tatínky prožijí Vánoce v klidu a pohodě,“ vysvětluje tiskový mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Domov pro matky s dětmi poskytuje sociální služby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, v ohrožení života či zdraví nebo sociálního vyloučení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Jde o zejména maminky či tatínky s dětmi nebo těhotné ženy a to především z Hradce Králové a Královéhradeckého kraje, případně z celé ČR.

Díky dárku Lesů ČR bude mít každá maminka ve svém pokojíčku pravý vánoční stromeček. Pro naše malé klienty se tak vánoční svátky stanou veselejší a ještě více jim tak pobyt u nás bude připomínat pravý domov, který ztratily,“ uvádí vedoucí Domova Zdeňka Koutníková.

V Hradci Králové, 17. prosince 2010

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz
Zdeňka Koutníková
Vedoucí Domova pro matky s dětmi v Hradci Králové
Tel.: 777 737 610, E-mail: dmd@hk.caritas.cz  
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.