Dárek pro milovníky zdravé přírody: Lesy ČR obnovily původní krásy Leknínového jezírka v lesním komplexu Obora u Šedivce na Žambersku

Lesy ČR mezi společensky odpovědnými firmami Pardubického kraje

Lesy České republiky, s. p., navrátily život do půvabného Leknínového jezírka ležícího uprostřed lesů nedaleko obce Šedivec u Žamberka na Orlickoústecku v Pardubickém kraji. Jezírko je domovem pro spoustu i zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Právě v těchto dnech mohou návštěvníci zdejšího regionu obdivovat vynaložené úsilí Lesů ČR: na březích jezírka díky letošnímu brzkému nástupu jara již několik týdnů kvetou bledule a ve vodě se hemží první pulci. V průběhu letošního roku navíc hladinu opět ozdobí zdejší hlavní chlouba – rozkvetlé lekníny. Na celkovou obnovu Lesy ČR vynaložily více než 600 tisíc korun. Akce proběhla v rámci Programu 2020 Lesů ČR, kterým podnik celostátně podporuje a rozvíjí veřejně prospěšné funkce lesů a to i opatření na ochranu biologické rozmanitosti spravovaných lesů.

„Ze dna jsme odstranili přebytečný sediment, úpravou prošly břehy jezírka a to včetně zpevnění jeho hráze,“ popisuje provedené úpravy Roman Vohradský, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Choceň. „Před započetím obnovy byli všichni živočichové a rostliny za asistence odborníků přemístěni do náhradních vodních nádrží. Dnes už jsou však opět ve svém původním domově,“ doplňuje Roman Vohradský.

V Leknínovém jezírku se kromě rostlin daří i vzácným živočichům, především obojživelníkům – skokanu hnědému, ropuše obecné, čolku obecnému a čolku horskému. Jezírko leží na trase naučné stezky Bažantnice – Obora, kterou Lesy ČR slavnostně otevřely v září roku 2010. „Jezírko je předposledním zastavením této naučné stezky vybudované za více než 200 tisíc korun a vedoucí po převážně žluté turistické značce z Letohradu směrem k obci Šedivec. Na celkem osmi zastaveních se lidé dozvědí poutavé informace o přírodních zajímavostech území, místních pověstech, problematice myslivosti a tématech z historie a současnosti obhospodařování lesa,“ upřesňuje Roman Vohradský.

Za realizaci celé řady projektů podobných obnově Leknínového jezírka u Šedivce nebo zřízení naučné stezky Bažantnice – Obora Lesy ČR v závěru loňského roku obdržely významné regionální ocenění: „Děkovný list společensky odpovědné firmě Lesy České republiky, s. p.“ udělený v rámci Evropského roku občanů 2013 Pardubickým krajem a občanským sdružením Koalice nevládek Pardubicka.

Přiloha:

V Hradci Králové 1. dubna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření