Den ptactva připomenou 1. dubna v Lesnickém parku Křivoklátsko

Mezinárodním dnem ptactva je od roku 1906, kdy byla podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva, 1. duben. V Lesnickém parku Křivoklátsko, který leží v tak zvané „Ptačí oblasti“ soustavy NATURA 2000, pořádají tamější ornitologové v okolí lovecké chaty Emilovna vycházku pro veřejnost. Sraz u chaty je v 16 hodin.

Poslouchat několik druhů sýkor, drozda, sojku, brhlíka, divoké holuby či datlovité ptáky při páření, vidět snubní lety dravců a při troše štěstí i orla mořského, to vše můžete na středeční vycházce po Lesnickém parku Křivoklátsko. „Kolik toho cestou uvidíme, bude záležet na počasí a také tak trochu na štěstí,“ uvedl lesník a ornitolog z Křivoklátska Miroslav Pecha.

Vycházková trasa povede centrem hlubokých křivoklátských lesů, ve kterých lesníci hospodaří už téměř 300 let. „Budeme pozorovat ptáky v jejich přirozeném prostředí a vnímat les během probouzejícího se jara, jednoho z nejkrásnějších období,“ dodává Pecha. Posezení u ohýnku s malým občerstvením na konci vycházky akci příjemně zakončí. Jste zváni!

V Hradci Králové, 31. března 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.