„Den s LČR“ v okolí hradu Roštejn

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Telč, pořádají v úterý 9. září 2008 v Roštejnské oboře a okolí hradu Roštejn „Den s LČR“. Program začne v 9 hodin dopoledne prohlídkou naučné stezky „Roštejnskou oborou“. Následovat bude ukázka práce s dravci, představí se šermířská skupina SHŠ Hebrid, o. s. Na závěr, kolem 13. hodiny, přijde na řadu prohlídka hradu Roštejn.

„Dny s LČR“ mají sportovně-poznávací a vzdělávací charakter a jsou příležitostí k upevnění vztahu státního podniku Lesy České republiky, s. p., s veřejností na lokální úrovni. Jednotlivé organizační jednotky státního podniku pořádají „Dny s LČR“ pravidelně každý rok. Zájem o tyto akce roste a jejich počet se rok od roku zvyšuje.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz