Den Země – Školáci na Velehradě, Salaši i v Modré nasbírali deset tun papíru, do lesů se chystají

Den Země oslavili školáci z Velehradu, Salaše a Modré na jižní Moravě v předstihu, ale stylově. V pátek 17. dubna uspořádala Základní škola Velehrad ve spolupráci s Lesní správou Buchlovice akci „Zelené Chřiby“. Sto padesát školáků sbíralo starý papír a za tři hodiny dali dohromady deset tun.

Soutěž mezi třídami odstartoval trubač z naší lesní správy. Žáci se vydali po svých obcích, pomáhali jim i rodiče a prarodiče,“ uvedl zástupce lesního správce Pavel Zůbek. Na Velehradě sebrali školáci 6067 kg papíru, na Salaši 2216 kg a na Modré 1957 kg. Nejaktivnější byli páťáci a škola jim za odměnu zaplatí půldenní pobyt v aquaparku v Uherském Hradišti.

Školáci se vydají během několika dní se svými učiteli také do lesa a úkol bude stejný – posbírat odpadky, starý papír, zkrátka všechno, co do mechu a kapradí nepatří. „Chystáme se také vyčistit potok Salašku,“ dodal Pavel Zůbek. Ten se ve středu 22. dubna dopoledne zúčastní spolu s dalšími kolegy z buchlovické lesní správy akce v Kunovickém lese pořádané Domem dětí a mládeže v Uherském Hradišti právě u příležitosti Dne Země. Děti z mateřských i základních škol budou čistit les, ale čekají je od 9 do 13 hodin také soutěže a hry. „U stánku Lesů ČR jim povíme všechno o lese,“ dodal Zůbek.

V Hradci Králové, 21. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.