V deseti katastrálních územích na Hořicku lidé nesmí vstupovat do porostů, na lesní cesty mohou

Kvůli vyvráceným stromům, které se po zimních vichřicích nyní těží a odvážejí, a jejichž kořenový systém se samovolně vrací po odříznutí kmene do půdy,  je do konce dubna zakázáno vstupovat do lesních porostů mimo cesty v deseti katastrálních územích na Hořicku v Královéhradeckém kraji. Hrozí tam vážné nebezpečí úrazu. Proto vydal 12. března Městský úřad Hořice veřejnou vyhlášku.

Boháňka, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dobeš, Chloumek u Hořic, Lukavec u Hořic, Ostroměř, Podhorní Újezd, Tetín a Třebovětice jsou katastrální územní, kterých se vyhláška týká.

Městský úřad Hořice vyhověl žádosti lesníků z podniku Lesy ČR a v zájmu ochrany života a zdraví dočasně zakázal vstup do lesů mimo lesní komunikace. „Zmrzlé stojící kořenové systémy vyvrácených stromů se s oblevou samovolně vracejí do původní polohy, takže mohou ohrožovat život a zdraví náhodných návštěvníků lesa. Tomu jsme chtěli zabránit. Hořická státní správa lesů nebezpečí vyhodnotila stejně, do porostů se tedy nesmí, na cesty ano,“ vysvětlil Ludvík Řičář, krajský ředitel podniku Lesy ČR z Liberce.

Vyhláška je vyvěšena na úřední desce i na webu městského úřadu.

V Hradci Králové 16. března 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.