Díky Lesům ČR prochází významná jihočeská technická památka, Schwarzenberský plavební kanál, proměnou

V sobotu 9. června zahájí na česko-rakouských hranicích plavením dřeva další plavební sezónu. Lesy ČR umožní vyzkoušet si plavení dříví každému návštěvníkovi.

Společenským děním ožije již tuto sobotu 9. června šumavský Schwarzenberský plavební kanál v Jihočeském kraji. Druhou letošní ukázkou plavení dříví začně přímo na česko-rakouských hranicích, u hraničního potoka Ježová / Iglbach pod Svatým Tomášem, plavební sezóna. Plavení dříví doplní také zajímavý kulturní program. Kanál v současnosti díky probíhajícímu projektu „Schwarzenberský plavební kanál – kulturní dědictví ožívá“ prochází mnoha proměnami. Na projektu společně se státním podnikem Lesy ČR spolupracují partneři z ČR i Rakouska.

Projekt „Schwarzenberský plavební kanál – kulturní dědictví ožívá“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj – programu Evropská územní spolupráce – Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Kromě státního podniku Lesy ČR se na něm podílí Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a Tourismusverband Böhmerwald. Heslem tohoto programu je: Gemeinsam mehr erreichen – Společně dosáhneme více.

Projekt se převážně zaměřuje na důležité stavební úpravy kanálu. Například na rekonstrukci dvou úseků, mezi hlavním evropským rozvodím v bývalé osadě Růžový Vrch (U Korandy) a hraničním potokem Ježová / Iglbach a mezi hraničním potokem Pestřice / Rothbach mezi Zvonkovou a Sonnenwaldem a Medvědím potokem. Po rekonstrukci v lokalitě navíc dojde k instalaci nových informačních tabulí a vydání informačních tiskovin. Podél kanálu se rovněž počítá s pořádáním pravidelných společensko – kulturních akcí.

Kulturní program bude tuto sobotu v režii rakouských partnerů. Ve 13.45 hodin přijde z Rakouska, od Haagerhofu pětice muzikantů No Hoiz a tanečníci z folklorního souboru Volkstanzgruppe Rohrbach. Bude se hrát, zpívat a tancovat na můstku vedoucím přes plavební kanál těsně vedle státních hranic na rakouském území. O půl třetí přijdou plavci. Pak už dojde čas na plavební rozkaz, přečte jej plavební ředitel.

Na akci je zvána široká veřejnost. Lesy ČR přímo na místě návštěvníkům umožní si plavení dříví prakticky vyzkoušet. Práci u plavebního kanálu najdou nejen plavci z Aigenu, ale i další, ať už budou z různých koutů Čech či Rakouska, z Německa či Nizozemí i úplně odjinud.

Schwarzenberský plavební kanál je 52 kilometry dlouhý vodní kanál nacházející se na Šumavě, spojující povodí řek Vltavy a Dunaje – v minulosti sloužil k zásobování Vídně palivovým dřívím. Trasa kanálu začíná na česko-německé hranici u osady Nové Údolí a pokračuje k osadě Jelení, kde prochází cca 400 metrů dlouhým podzemním tunelem. Odtud vede až k obci Zvonková, kde pokračuje v délce 12 kilometrů po rakouském území. Pak se vrací zpět do Čech, kde v revíru Lesů ČR Svatý Tomáš překonává hlavní evropské rozvodí a dále prochází k řece Grösse Mühl již opět na území Rakouska.  Jde o mimořádnou technickou památku Jihočeského kraje.

V Hradci Králové 7. června 2012   

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.