Diplomat z Nikaraguy diskutoval v Hradci Králové o české plantáži teaků

Generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád se v pondělí 18. dubna setkal v Hradci Králové s ministrem zahraničních věcí Nikaraguy Samuelem Santosem Lópezem.

Lesy ČR od roku 2006 spoluvlastní v této středoamerické zemi teakovou plantáž s několika objekty. Záměrem vedení podniku je však celý pozemek i s budovami v dohledné době prodat. „Nejistota zhodnocení investice, ale i vzdálenost a nedostatečná znalost prostředí i pěstování teaků nás vede k záměru prodeje,“ vysvětlil generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Podle Samuela Santose Lópeze je prodej 200 hektarového pozemku možný. Přislíbil součinnost při procesu hledání případného investora i při řešení problémových splachů odpadů z komunální skládky vzdálené od plantáže jen několik kilometrů.

Cílem setkání nebylo obchodní ujednání, ale navázání přátelského kontaktu, který může v budoucnu pomoci jak podniku, tak České republice v rámci dobrých zahraničních vztahů i možných investic.

V Hradci Králové 21. dubna 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.