Dny otevřených bran v oboře Fláje

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Litvínov, zvou veřejnost, společně s nájemcem obory Fláje, společností Vlkovská myslivecká, a.s., na Dny otevřených bran v oboře Fláje

S uzavřením školního roku většina pedagogů rozmýšlí školní program pro děti. Proč nespojit turistický výlet do přírody s výkladem o lese, který navíc přinese dětem hezký zážitek?

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Litvínov, nabízí v rámci lesní pedagogiky v úterý 24. června 2014 Den otevřených bran v oboře Fláje pro regionální a místní základní školy a gymnázia.

Lesní pedagogové v oboře, formou úkolů a debat s dětmi, učiteli a dalšími návštěvníky, představí lesní prostředí, myslivost a běžné práce v lese. Pěší trasu oborou s pěti stanovišti v délce 3,2 km lze zvolit dle náročnosti dvěma směry. Jeden směr bude možný od oborní brány v Šumenském údolí se stoupáním (od zastávky MHD Šumná nebo MHD z Meziboří po Tesařově naučné stezce), druhý směr od MHD Klíny – Obora s pozvolným spouštěním z hor (po sta metrech vstup branou do obory a opuštění Šumenským údolím ). Trasa z obou startovních bodů ke vstupnímu bodu obory Fláje je přes 4 kilometry dlouhá a vede po naučné stezce. Dalších 3,2 kilometru návštěvníci absolvují putováním oborou Fláje, během kterého budou plnit zadané úkoly a absolvovat program připravovaný na jednotlivých stanovištích. Tento den mohou oboru Fláje kromě dětí navštívit také senioři.

Stejnou trasu a program lze využít i v době dovolených a to v pátek 11. července 2014, kdy se brány obory Fláje otevřou široké veřejnosti formou předvádění lesnických činností a myslivosti na stanovištích a úkolů pro děti.

Turisté se budou moci napříč oborou volně projít po značené trase v rámci Dne otevřených bran v sobotu 5. července 2014. Respektování značené trasy bude sledováno personálem nájemce obory – společnosti Vlkovská myslivecká, a.s.

Obora Fláje bude v uváděných dnech otevřena od 9 do 15 hodin.