Do části lesů na Rýmařovsku je vyhlášen zákaz vstupu veřejnosti

Na základě rozhodnutí Městského úřadu Rýmařov platí od včerejška zákaz vstupu veřejnosti do lesů v části lesních porostů spravovaných Lesy ČR, Lesní správou Janovice, v okrese Bruntál na Rýmařovsku, v Moravskoslezském kraji. V místních lesích bylo v červnu silným bořivým větrem poškozeno přibližně 50 tisíc m³ dřeva. V oblastech, kterými se vichřice prohnala zůstaly ležet popadané a přelámané, převážně listnaté stromy, z nichž mnohé byly pouze narušeny, takže jejich pád či ulomení může nastat až v následném období. Podnik nyní intenzivně pracuje na likvidaci a odstranění kalamity.

Vzhledem k tomu, že v průběhu odstraňování následků může lidem v místech, kde se pohybuje lesní technika a intenzivně probíhají příslušné práce, hrozit reálné riziko úrazu, požádali jsme Městský úřad Rýmařov, aby vydal do postižených lesních porostů, do doby než budou následky definitivně odstraněny, zákaz vstupu. Úřad naší žádosti vyhověl a příslušné rozhodnutí včera vydal. Zákaz vstupu platí do 15. listopadu. Počítáme s tím, že do té doby vše zvládneme,“ vysvětluje ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Frýdek Místek Jiří Silvestr.

Zákaz vstupu byl vydán pro části katastrálních území Stránské, Ondřejov u Rýmařova, Horní Město a Těchanov. Lidé možná lépe postižené lokality poznají podle místně užívaných názvů Strálecké myslivny, Holubáku, Druhého údolí a Prostřední cesty. Městský úřad Rýmařov ve svém rozhodnutí jako důvod vydání zákazu vstupu veřejnosti do části místních lesů uvádí „zajištění zdraví a bezpečnosti osob pohybujících se po turisticky značených stezkách a lesních pozemcích.“

Uděláme skutečně vše proto, abychom následky kalamity stihli odstranit v co nejkratším termínu a případně vzniklé paseky příští rok znovu zalesníme,“ dodává Jiří Silvestr. Zákaz vstupu bude na nejfrekventovanějších přístupových cestách do kalamitou zasažených oblastí viditelně označen.

V Hradci Králové, 16. srpna 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.