Do obory Radějov mají návštěvníci přístup

Turisté mohou oboru navštívit po značené cestě.

V majetku spravovaném státním podnikem Lesy ČR je 40 obor o celkové výměře téměř 27 tisíc hektarů. Pouze citlivá a pečlivá péče o zvěř v oborách vede k uchování cenných přírodních a kulturních hodnot. Dnešní oborník je zodpovědný nejen za zvěř, ale i za les, v širším slova smyslu i za krajinu a její historickou paměť. Oboru Radějov má na základě vítězství ve výběrovém řízení pronajatu společnost HAMÉ a.s.

Nájemce obory dokončil v tuto chvíli všechna opatření, která umožňují návštěvníkům regulovaný vstup do obory. Turisté mohou oboru navštívit po značené cestě, není jim ale umožněn volný pohyb po oboře. Důvodem omezení je nutný klid pro zvěř a další podmínky, které ukládá zákon o lesích. Oborou prochází turistická stezka, na jejímž počátku a konci jsou přes oborní plot postaveny tzv. „přelízky“ a u nich je na tabulích informace o oboře a provozní řád obory (jak se návštěvníci v oboře mají chovat, apod.). Tento počet přelízek (2) je v souladu vydaným kolaudačním rozhodnutím o oboře. V současné době platí zákaz vstupu pouze na pozemcích, na kterých mají právo hospodařit Lesy ČR, a na pozemcích ve vlastnictví pana Ing. Novotného (generální ředitel HAMÉ a.s.).

Zaznívají názory, že nejlepším řešením by bylo oboru zrušit, protože ta se nachází v CHKO Bílé Karpaty. Znovu uvádím, že v rámci obornictví Lesů ČR pouze citlivá a pečlivá péče o zvěř v oborách vede k uchování cenných přírodních a kulturních hodnot a proto jsou obory významným prvkem.

Státní podnik Lesy ČR obdržel od Mgr. Dufka, předsedy občanského sdružení EKOTON „Petici proti omezování volného vstupu veřejnosti do obory Radějov“, kterou zorganizoval 11. 3. 2006, a kterou údajně podepsalo 976 občanů. Pracovníci Lesů ČR petiční archy prozkoumali a zjistili, že jsou na nich podepsáni i lidé z druhého konce naší republiky, o kterých se lze důvodně domnívat, že ani nevědí, kde se obora Radějov nachází.

V Hradci Králové 3. ledna 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

m:724 525 132