Dobrotice na Zlínsku by už velká voda neměla ohrozit

Dobrotice, místní část města Holešova ve Zlínském kraji, v minulosti několikrát zaplavila voda vylitá ze břehů řeky Rusavy. Také proto se na podzim 2014 zvýšila ochranná zídka postavená na levém břehu před silničním mostem na Jankovice. Při jarním tání ani v jiném ročním období by tak už neměla obec ohrozit ani „padesátiletá voda“.

Protipovodňová ochrana Dobrotic přišla Lesy České republiky coby správce vodního toku na 600 tisíc korun. „Zvýšili jsme zídku na levém břehu, ale také jsme rozšířili koryto řeky a odstranili náletové dřeviny a keře,“ řekl Pavel Pernica, vedoucí správy toků pro oblast povodí Moravy ve Vsetíně.

Obyvatelům Dobrotic by tak už od řeky Rusavy nemělo hrozit žádné nebezpečí.

V Hradci Králové, 17. února 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje také o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.