Doporučení LČR: veřejnost by neměla vstupovat do lesů na celém území

V návaznosti na tiskovou informaci zveřejněnou v pátek 15. ledna a s ohledem na současný vývoj počasí, Lesy ČR doporučují veřejnosti nevstupovat do lesů na celém území. Současný příval sněhu dále zatěžuje koruny stromů a hrozí tak náhlé lámání větví, případně pády celých stromů, a to nejen v borových porostech.

V případě náhlého pádu stromu může dojít k vážným újmám na zdraví. V některých oblastech s nejvyšším rizikem proto dochází k vyhlašování dočasných zákazů vstupů veřejnosti do lesů.

Nově byl zákaz vyhlášen na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové. Nadále zákazy platí ve správních obvodech následujících obcí: Holice v Čechách, Pardubice, Vysoké Mýto, Kostelec nad Orlicí.

Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám, mohou být zákazy vyhlášeny i v dalších lokalitách. Lesy ČR v této souvislosti veřejnosti doporučují sledovat vývěsky či internetové stránky příslušných úřadů obcí s rozšířenou působností.

V Hradci Králové 18. ledna 2009

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz