Dřevařský ústav provádí mezinárodní výzkum dřevozpracujícího průmyslu pro Lesy České republiky

Komplexní průzkum a zhodnocení situace v oblasti dřevozpracujícího průmyslu v České republice, Polsku, Slovensku, Německu, Rakousku zadal Dřevařskému ústavu podnik Lesy ČR.

V rámci studie budou osloveny všechny významné státní i soukromé instituce ve vybraných zemích. Cílem ročního výzkumného úkolu je návrh opatření ke zvýšení spotřeby surového dříví a jeho následného zpracování v České republice.

V rámci zhodnocení můžeme uplatnit zkušenosti auditorů z terénu, kteří dlouhodobě provádějí praktické dohledy a kontroly v místě produkce a zpracování dřeva,“ komentuje situaci Jitka Beránková, ředitelka Dřevařského ústavu, a doplňuje: „Takto rozsáhlý a komplexní průzkum se ještě v oboru nerealizoval. Budeme analyzovat a hodnotit stav spotřeby dřeva v ČR a ve všech okolních státech, včetně hlavních faktorů ochrany trhu, veřejné podpory a vládní politiky.“

A dále komentuje: „Na základě výsledků analýzy provedeme fragmentaci spotřeby dřeva do odvětví a oborů, včetně identifikace hlavních kritických míst a navrhneme řešení ke zvýšení spotřeby dříví v ČR. Součástí práce našeho týmu bude i analýza životního cyklu výrobků a staveb na bázi dřeva a její interpretace do argumentace pro návrh opatření.“

Poznámky

O společnosti Dřevařský ústav (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.)
Dřevařský ústav (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.), nezávislá certifikační instituce, se již od roku 1951 věnuje činnostem, které jsou nezbytné pro zaručení kvality výrobků ze dřeva nebo na bázi dřeva v oblastech certifikace a zkušebnictví, diagnostika a ověřování kvality budov, analýza a návrh ochrany dřeva. Pro stavitele a majitele dřevostaveb přichází s novou službou – nezávislou kontrolou kvality výstavby s certifikátem Kvalitní stavba. Výrobcům oken nabízí ověření kvality produktů, certifikát Kvalitní okno.

O společnosti Lesy Česká republika, s.p.
Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR. Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření. www.lesycr.cz

Kontaktní osoba za Dřevařský ústav:

Ivana Duchoňová
ivana.duchon@gmail.com  
+420 727 822 795
www.linkedin.com/in/duchonova  

Tisková zpráva je převzata od Dřevařského ústavu.