Dřevěná stavba roku 2016: Nejlepší moderní dřevostavbu loni postavily Lesy ČR, shodla se porota s veřejností

Vítěze ankety Dřevěná stavba roku 2016 vyhlásila 17. března ve Křtinách v Moravském krasu Nadace dřevo pro život. V kategorii “realizovaných moderních dřevostaveb“ uspěl státní podnik Lesy ČR s administrativní budovou Krajského ředitelství v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Stavba získala cenu odborné poroty i veřejnosti.

Obě plakety převzal generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád: „Stavění ze dřeva podporujeme více než kdy předtím. Přispíváme tak ke zvýšení tuzemské spotřeby dřeva a upozorňujeme na jedinečnost této obnovitelné suroviny. Snažíme se jít ostatním institucím příkladem,“ uvedl. Lesy ČR nyní budují dřevěné sídlo Lesní správy v Hořicích v Podkrkonoší a dřevo jako základní stavební materiál využijí také při stavbě plánovaných budov lesních správ v Chocni a v Ostravě či nové budovy ředitelství podniku v Hradci Králové.

V soutěžní anketě Dřevěná stavba roku 2016 bylo v osmi kategoriích letos přihlášeno 88 děl. Ocenění získalo dvanáct staveb. Úspěšní soutěžící si odnesli dřevěný diplom a poukaz na 10 tisíc korun.

V Hradci Králové 21. března 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Seznam vítězů ankety Dřevěná stavba roku 2016

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.