Druhá etapa rekonstrukce uzavře do konce října lávku pod hradem Veveří

Kompletní výměna poškozených dřevěných nosníků lávky pod hradem Veveří u Brněnské přehrady v Jihomoravském kraji začne 10. září a potrvá do konce října. Podnik Lesy České republiky tak dokončí rekonstrukci lávky za téměř 2,8 milionů korun.

Aktuální omezení vstupu na lávku; ta se v pondělí 10. září zcela uzavře – do 31. října.

Lávku postavil podnik Lesy České republiky v roce 2007. Dřevokazné houby a vlhko však stavbu poškodily a bylo třeba ji rekonstruovat. První etapa začala loni. „Vyměnili jsme dřevěné dubové části včetně podélníků a příčníků,“ uvedl Dalibor Šafařík, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Brně.  

Druhá etapa začne v pondělí 10. září. „Také letos jsme čekali na konec letní sezóny, abychom minimálně omezili provoz během letních prázdnin. Už nyní je vstup na lávku částečně omezený, žádáme tedy o pochopení a respektování omezení,“ dodal Šafařík.

I během rekonstrukce se návštěvníci k hradu dostanou. Tak jako dříve půjdou asi sto metrů po silnici a pak po lesní pěšině.

Lávka získala v roce 2007 ocenění v soutěži Stavba Jihomoravského kraje

V Hradci Králové 6. září 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o 38,6 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.