Druhý ročník projektu Rozchodíme CIVILKY podpořily Lesy ČR

Více než tisícovka členů Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR se letos opět rozhodla “rozchodit CIVILKY“. Druhý ročník projektu podpořily Lesy ČR částkou 1,2 miliony korun. V Hradci Králové se akce koná 3. září.

V královéhradeckých Žižkových sadech se ve čtvrtek 3. září setkají v 10 hodin dopoledne všichni ti, kteří plánují dvoukilometrový výlet s holemi nordic walking. Vítáni jsou dospělí, senioři, rodiny s dětmi, sportovci, školáci i maminky s kočárky…Hradec Králové se tak stane dalším z 30 českých a moravských měst, kde se Svaz postižených civilizačními chorobami snaží již druhým rokem rozchodit civilizační choroby. „Snažíme se v lidech vzbudit zájem o chůzi v přirozeném prostředí, nejen po městských chodnících. Proto se vydáváme do parků, ale také do lesa. Aktivitu člověka přitom ještě zvyšují nordic wolking hole,“ říká Radana Hniličková z organizačního týmu. Podpora státního podniku Lesy ČR je tedy logická. Lesní stezky včetně naučných vznikají v režii podniku Lesy ČR coby správce státních lesů už desítky let. „Budujeme nové, stávající opravujeme. Staráme se o to, aby lidem přinesl pobyt v lese pohodu a klid, navíc i poznání. Proto instalujeme informační tabule, odpočívadla a altány. Vše je hrazeno z podnikového dotačního Programu 2020, kterým Lesy ČR podporují veřejný zájem. Stejně potřebný je i tento projekt,“ uvedl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád.

V první polovině roku 2015 uspořádal Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice čtyři desítky ozdravně rekondičních pobytů a kurzů životosprávy pro lidi postižené civilizačními chorobami. Sedmnácti pochodů s výukou chůze s holemi nordic walking se zúčastnilo 1181 členů svazu, kteří dohromady nachodili 16 a půl kilometru. Do akcí se zapojují jednotlivci, kolektivy, školy, dále sportovní kluby, firemní týmy i spolky. Program a pravidla jsou uveřejněny na www.civilky.cz, www.rozchodmeto.cz  a také na www.facebook.com/spcch.cr. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR je již 25 let jednou z největších neziskových a pacientských organizací sdružující 50 000 členů ve 320 organizacích, 70 městech a 14 krajích v celé České republice. Pomáhá lidem s cukrovkou, onemocněním srdce, dýchacích cest, s onkologickým onemocněním a jinými dlouhodobými chorobami. Se zapojením do aktivního života, s prevencí zdravotních komplikací a dalších onemocnění pomáhá také seniorům.

Kontaktní osoba: Radana Hniličková tel. +420 775 339 287.

V Hradci Králové 21. srpna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.