Dům přírody na Kladské – informační brána do Slavkovského lesa

Společný projekt Lesů ČR a AOPK ČR slavnostně otevřen

Dům přírody Slavkovského lesa návštěvníkům poutavou formou přibližuje krásy zdejší přírody. Jde o společný projekt státního podniku Lesy České republiky a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [1]. Dům přírody dnes na Kladské u Mariánských Lázní, v sousedství Loveckého zámečku Kladská, slavnostně otevřeli ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením podniku, ředitel AOPK ČR František Pelc a hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Provoz Domu přírody pro veřejnost bude zahájen během prázdnin.

Dům přírody Slavkovského lesa obsahuje čtyři expozice, které představují nejvýznamnější a nejcennější místa CHKO Slavkovský les – minerální prameny, rašeliniště, hadce, mokřady a lesy. Domem přírody návštěvníky provází jelen evropský, typický obyvatel zdejších lesů.

Jsme rádi, že Dům přírody sídlí v objektu Lesů ČR. Cílem tohoto zařízení je prezentovat široké veřejnosti nejmodernějšími formami dochované přírodní a kulturní hodnoty Slavkovského lesa i práci těch, kdo o tyto hodnoty pečují. Stavební úpravy objektu jsme financovali z vlastních prostředků a současně budeme provozovatelem objektu. Otevření Domu přírody je dokladem dlouhodobě dobré spolupráce Lesů ČR a Agentury ochrany přírody ČR v oblasti Slavkovského lesa,“ říká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením Lesů ČR. „Myslím, že je nanejvýš záslužné prezentovat mezinárodní význam Slavkovského lesa. Ne vždy si totiž uvědomujeme hodnoty toho, co máme takzvaně ‚za humny‘. Zápis mokřadu s názvem ‚Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa‘ mezi světově významné mokřady v souladu s tzv. Ramsarskou úmluvou je bezpochyby nezávislým dokladem hodnoty tohoto území i oceněním práce všech, kdo se o toto území starají,“ doplňuje Michal Gaube.

Cílem Programu Dům přírody, který jsme připravili, je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť návštěvnických středisek [2]. Značka chráněné krajinné oblasti přitahuje turisty, kteří napomáhají šetrnému rozvoji místních obcí. Domy přírody, stejně třeba jako naučné stezky či ptačí pozorovatelny návštěvníkům pomohou lépe poznat zdejší přírodu, což je jeden z předpokladů její lepší ochrany,“ vysvětluje ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Otevíraný Dům přírody na Kladské není prvním dílem, které vzniklo za spolupráce Lesů ČR a AOPK ČR. Již před třemi lety došlo k otevření dva kilometry dlouhé, zrenovované a rozšířené naučné stezky Kladská. Tato stezka návštěvníky již od roku 1977 seznamuje s půvabným prostředím národní přírodní rezervace Kladské rašeliny, kterou ročně navštíví až 60 tisíc lidí. Těm od června 2010 slouží další část chodníčku s můstky, vyhlídkový altán a odpočinkové zastávky s lavičkami a informačními tabulemi. Úprava stezky proběhla v úzké spolupráci obou institucí. Stezku kromě pískových cest, můstkových chodníků nebo 14 informačních tabulí tvoří i pískoviště pro děti, sluneční hodiny a také multimediální tabule. Prodloužení a oprava cesty stála tehdy tři miliony korun.

14. 6. 2013

Kontakty:

Zbyněk Boublík Karolína Šůlová
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Tel.: +420 724 813 301 Tel.: 724 102 406
E-mail: Boublik@lesycr.cz E-mail: karolina.sulova@nature.cz

Poznámky:

  • [1] Provozovatelem Domu přírody Slavkovského lesa bude státní podnik Lesy ČR, který pro tyto účely zrekonstruoval objekt loveckého zámečku. Agentura ochrany přírody a krajiny připravila projekt vnitřní a vnější expozice, jehož je investorem za spolufinancování z fondů EU.
  • [2] Financování výstavby středisek u nás probíhá za spolufinancování z fondů EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 6, oblast 6.2 – Podpora biodiverzity. AOPK ČR v současnosti spoluzajišťuje provoz Domu přírody Třeboňska, realizuje výstavbu Domu přírody Litovelského Pomoraví a Domu přírody Moravského krasu.
Fotopříloha:

Ekonomický ředitel Lesů ČR Michal
Gaube, pověřený zároveň řízením
LČR, při proslovu během slavnostního
otevření Domu přírody Slavkovského
lesa

Slavnostního otevření se zúčastnily
desítky lidí

Ekonomický ředitel Lesů ČR Michal
Gaube, pověřený řízením podniku(první zprava) a ředitel AOPK ČR
František Pelc společně otevírají Dům
přírody Slavkovského lesa

pohled do vnitřních prostor Domu
přírody

pohled do vnitřních prostor Domu
přírody

pohled do vnitřních prostor Domu
přírody

pohled do vnitřních prostor Domu
přírody

pohled do vnitřních prostor Domu
přírody

Součástí slavnostního otevření Domu
přírody byla i prohlídka vnitřních
prostor všemi přítomnými. Mezi nimi
nechyběl ani Michal Gaube /první
zleva/, ekonomický ředitel Lesů ČR,
pověřený zároveň řízením LČR