Důslednou prevencí jsme zabránili kůrovcové kalamitě

Lesníci státního podniku Lesy České republiky – i přes nepříznivou prognózu s vývojem kůrovce v letošním roce – prevencí zabránili kůrovcové kalamitě. Podle kalamitního základu, tj. množství kůrovců připravených k jarnímu rojení, jsme očekávali, že kůrovec letos napadne 1 500 000 m³ dřeva. Díky řadě přijatých preventivních opatření jsme zpracovali pouhých 1 008 000 m³ dřeva.

Naši pracovníci opravdu situaci s kůrovcem nepodcenili a systematicky se celý rok aktivně věnovali vyhledávání kůrovcových ohnisek, která by ohrozila okolní les. Touto cílenou péčí a následnou včasnou asanací tak více než 400 000 stromů zůstane žít,“ uvedl Jiří Novák, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.,

Prevenci rozšíření kůrovce jsme založili na několika pilířích. V průběhu zimních měsíců naši lesníci důsledně dohledávali v porostech stromy, které byly napadeny v předešlém roce. Od února postupně instalovali na vhodných místech lapáky – záměrně pokácené zdravé stromy, které se následně staly pastí na kůrovce. Těchto lapáků jsme nakonec pokáceli 230 000 kusů. Jako lapáky jsme v maximální možné míře využívali také vichřicemi pokácené stromy. Šíření kůrovce měly zabránit feromonové lapače, kterých bylo instalováno na 48 000 kusů. Základem prevence však bylo napadené dřevo co nejrychleji zpracovat a odvézt z lesa tak, aby líhnoucí se brouci nemohli ohrozit zdravé stojící stromy. Toto se nám ve spolupráci s našimi smluvními partnery, kteří na daných smluvních územních jednotkách pracovali, dařilo.

Výsledkem je, že na ¾ námi spravovaného území se situace s kůrovcem zlepšila nebo nezhoršila. Jsou však i regiony, kde se letos kůrovec rozmnožil. Po řadě let tak zvaného základního stavu, kdy nevznikají významné škody, letos došlo k vzestupu kůrovce na Plzeňsku, Karlovarsku a Královéhradecku. Tedy v oblastech, které byly v největší míře poničeny orkánem Kyrill. V těchto regionech budeme muset zejména v příštím roce skutečně důslednou prevencí zabránit masivnímu rozšíření.

Na základě letošního vývoje se i pro příští rok dá očekávat cca 1 500 000 m³ kůrovcem napadeného dřeva. Pokud budou preventivní opatření tak efektivní jako letos, je reálná šance, že toho číslo bude opět pouze kolem 1 miliónu m³.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný,  tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858
      
 


e-mail: mluvci@lesycr.cz