Dvě lesní tělocvičny zřídily Lesy České republiky ve středních Čechách

Houpadla, prolézačky, pyramidy a další herní prvky pro děti letos na podzim oživily okraj Klánovického lesa u Úval a Zlosyňský háj mezi obcemi Zlosyň a Dřínov ve Středočeském kraji. Využít se dají za každého počasí. Instaloval je podnik Lesy České republiky za 542 tisíc korun bez DPH.

„Necelých sto metrů od konce úvalské ulice K Hájovně v Klánovickém lese se na místě torza původního dětského hřiště dnes nacházejí houpadla na pružině, malovací domek, šplhací totem i balanční prolézačky,“ říká Zdeněk Žára, lesní správce z Mělníka z podniku Lesy České republiky. Nechybí ani posezení pro rodiče. Lokalita je nejlépe dostupná po lesní cestě Vojenská mezi Úvaly a Prahou Klánovicemi.

Ve Zlosyňském háji se těsně u lesní cesty Dřínov objevila nová houpadla na pružině, prolézačka pyramida i balanční prolézačky a houpací síť včetně zastřešeného přístřešku s lavicemi a stolem.

Všechny prvky z tvrdého akátového dřeva s broušeným povrchem jsou přirozené zakřivené a splňují hlavní bezpečnostní normy a předpisy pro dětská hřiště. Obě lesní tělocvičny mají svůj psaný návštěvní řád a využívat je mohou děti od tří do patnácti let.

V Hradci Králové 28. listopadu 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o 38,6 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.