Ekonomické závěry vyplývající z analýzy firmy Ernst & Young jsou v současnosti pro Lesy ČR neaktuální

V minulých dnech se v médiích objevila diskuze, která se týká analýzy firmy Ernst & Young na zadávání veřejných zakázek Lesů České republiky (dále Lesy ČR). Lesy ČR jsou veřejným zadavatelem ve smyslu zákona 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách. To znamená, že peníze, které Lesy ČR vydávají (tj. nákladové položky) podléhají pravidlům zákona O veřejných zakázkách.

Nedávná minulost byla ve znamení složitého hledání pozice Lesů ČR ve vztahu k zákonu O veřejných zakázkách. Dnes je nezpochybnitelné, že se Lesy ČR podle tohoto zákona řídit musí. Proto si předchozí vedení Lesů ČR zadalo vypracování analýzy u firmy Ernst & Young. Ekonomické závěry vyplývající z této analýzy jsou však v současnosti už neaktuální, a to z několika důvodů. Tato analýza byla zadána tři měsíce po vyhlášení jednoletých výběrových řízení v říjnu 2006 a její závěry vycházejí ze starých smluv. Do výpočtů byly zahrnuty údaje, které neodpovídají skutečnosti, a nelze z nich tedy vyvozovat závěry. Také ceny dřeva, ze kterých analýza vychází, neodpovídají současným podmínkám, kdy jsou ceny dřeva ovlivněny následky kalamity po orkánu Kyrill z poloviny ledna 2007. Analýza obsahuje 108 stran, na kterých převažují rozbory zadávání výběrových řízení. Jsou zde také uvedena upozornění a doporučení jakých technických chyb je třeba se vyvarovat při vypsání nové veřejné zakázky.

Od zadání analýzy se ale změnily objemy a charaktery prací. Model použitý pro jednoletý tendr má jiný charakter než model tříletý, pětiletý nebo desetiletý, ceny dřeva na trhu jsou jiné. Analýza pro budoucí potřeby je využitelná pouze z části, ale rozhodně ji nelze použít na nově připravovaná výběrová řízení. Klíčovým faktorem je v ekonomické části analýzy vyšší průměrná cena dříví při nákupu i prodeji, nežli tomu bylo i je na trhu. Nepoužitelnost je zřejmá i z předpokladu, že Lesy ČR získají na prodeji dříví u pařezu o 42% více, než inkasovaly v roce 2006. Předpokladem této teorie je, že cena dříví u odběratelů se zvýší nejméně o 42% + o podnikatelskou marži pro smluvního partnera, tzn., že cena by musela stoupnout o cca 50%.

Model použitý pro výběrová řízení musí mít schopnost reagovat na změny trhu – tj. reagovat na nabídku a poptávku (např. obchod se dřívím). Lesy ČR zcela chápou problematiku lesnických společností, ale na druhou stranu musí hájit zájmy majitele – České republiky.

Ing. Jiří Holický
generální ředitel Lesů ČR