Emma je likvidována také díky jednacím řízení bez uveřejnění

Tlaková níže Emma ovlivnila průběh tendrů na tzv. střednědobé zakázky na období 2008–2010. Na 101 SÚJ (z celkového počtu 257) poničila dřevní hmotu v objemu, který přesahuje projektovaný roční podíl nahodilé těžby. Z toho na 14 SÚJ dokonce objem nahodilé těžby převýšil celkové roční plánované těžby. Na 70 z těchto lokalit Lesy České republiky, s. p. přistoupily k jednacím řízením bez uveřejnění (JŘBU) z důvodu nutnosti včas zpracovat velký objem dřevní hmoty atraktivní pro kůrovce.

Jedná se mechanizmus, kdy je soutěžen pouze objem dřevní hmoty nad roční projektovaný podíl nahodilé těžby mimo rámec uzavřené smlouvy. V rámci JŘBU byly osloveny tři firmy. „Byl osloven stávající dodavatel, dále dodavatel, který na dané SÚJ pracoval v roce 2007 a nakonec dodavatel, který disponoval dostatečnou kapacitou pro zpracování,“ uvedl Ing. Jiří Černík, výrobně-technický ředitel Lesů České republiky, s. p. Jediným kritériem JŘBU byla cena. „V situaci, kdy je nutné s ohledem na vývoj kůrovce rychle zajistit práce v lesích, se jedná o nejrychlejší možnost, kterou nám naše zákony umožňují“ dodal Černík 

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz