Evropští lesní pedagogové se setkali na Vysočině

Sto čtyřicet lesních pedagogů z třinácti evropských zemí se minulý týden setkalo na Evropském kongresu lesní pedagogiky ve Sněžném na Milovech v Kraji Vysočina.

Přednášky střídaly praktické ukázky v terénu. Zajímavostí letošního, v pořadí již dvanáctého ročníku, byly ukázky večerních programů v lese o lese.

„Kongres každoročně seznamuje s novinkami v oblasti lesní pedagogiky. Účastníci načerpají inspiraci od kolegů a navážou kontakty pro následnou spolupráci,“ řekla Karolína Lívová z podniku Lesy ČR, kde dnes působí 260 lesních pedagogů. Hlavními tématy: „Lesní pedagogika jako nástroj komunikace s veřejností“ a „Lesní pedagogika jako nástroj vzdělávání k udržitelnému rozvoji“ se zabývali například Jiří Svoboda, ředitel Lesního družstva obce Přibyslav, Emmy Berglund, tajemnice The Confederation of European Forest Owners, Rolf Jucker, ředitel Stiftung SILVIVA, švýcarské organizace zabývající se lesní pedagogikou, a Martin Šrom, zástupce ředitelky Lipka – školského zařízení pro environmentální vzdělávání.

Kongres se poprvé konal v roce 2006 v Šoproni v Maďarsku. Loni to bylo v Norsku a příští rok je setkání plánováno ve Finsku. Letošní setkání organizoval Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, program pak zajistila pracovní skupina Ministerstva zemědělství zabývající se lesní pedagogikou v ČR. Partnery byly Kraj Vysočina a podnik Lesy České republiky.

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Vnímání přírody všemi smysly zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi. Lesy ČR otevřely v září Centrum lesní pedagogiky v Brně a v polovině října chystají pro veřejnost otevření envirocentra v Milevsku v Jihočeském kraji.  

V Hradci Králové 10. října 2017

Mgr. Eva Jouklová 
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodařen