Exkurze zástupců LČR ve Vojenských lesích SR

Tématem jednání bylo představení informačního systému evidence výroby, odbytu a logistiky dříví a sledování zásob dříví u Vojenských lesů a majetků štátného podniku Slovenské republiky.

Zástupci státního podniku Lesy České republiky, v čele s obchodním ředitelem Ing. Bohumilem Kosem, byli seznámeni s evidencí vytěženého dříví a s využitím geografických informačních systémů v procesech plánování a výroby u Vojenských lesů a majetků , š. p. SR.

Systém evidence vytěženého dříví spočívá v mobilním sběru dat v terénu, jež jsou pořizována přenosovým zařízením Latschbacher přímo lesníkem. Les se tak stává jeho mobilní kanceláří. Každý kus či hráň dříví je jednoznačně identifikovatelný díky označení štítkem s čárovým kódem. Aktualizace dat je prováděna v intervalu nejméně jedenkrát za 24 hodin. Tento systém umožňuje dokonalé plánování odbytu a výroby v reálném čase.

Setkání proběhlo na odštěpném závodě VLM, š. p. Malacky ve dnech 20.a 21.9.2007.

pict0552_149x112.jpg pict0545_149x112.jpg pict0543_149x112.jpg

V Hradci Králové 26.září 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p