Film Lesů ČR „Obora – místo v krajině“ získal ocenění

Mezinárodní porota udělila filmu podniku Lesy ČR „Obora – místo v krajině“ cenu rektora Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Film „Obora – místo v krajině“ státního podniku Lesy České republiky se zúčastnil prestižní soutěže 23. mezinárodního filmového festivalu AGROFILM 2006 v Nitře. Mezinárodní porota tohoto filmového festivalu pak doporučila udělit tomuto filmu cenu rektora Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Cenu přijel osobně předat rektor univerzity.

Na majetku spravovaném státním podnikem Lesy ČR lze nalézt 40 obor o celkové výměře téměř 27 tisíc hektarů. Dokument ukazuje, jak může citlivá a pečlivá péče o zvěř v oborách vést k uchování cenných přírodních a kulturních hodnot. Přibližuje práci dřívějšího i dnešního oborníka jako člověka zodpovědného nejen za zvěř, ale i za les v širším slova smyslu i za krajinu a její historickou paměť. „Ceny, kterou náš film získal si velice vážíme. Je to pro nás potvrzení, že cesta, kterou se při prezentaci a komunikaci Lesů ČR ubíráme je správná a budeme v ní pokračovat,“ říká Ing. Robert Kvapil, vedoucí oddělení marketingu a PR Lesů ČR. Zástupci podniku Lesy ČR v pátek 6. 10. 2006 převzali ocenění společně se zástupci společnosti Skyfilm, kteří film natočili.

Mezinárodní filmový festival AGROFILM 2006 začal 2. října a skončil 6. října, kdy byly také předány ceny. Letošní 23. ročník se pod heslem: „Lidem chléb a mír“ konal ve Slovenském centru zemědělského výzkumu – Výzkumném ústavu živočišné výroby v Nitře. V jeho prostorách se každoročně scházejí filmoví a zemědělští odborníci z celého světa. Mezinárodní porota měla v letošním roce velmi složitou úlohu, která vyplývala nejen z vysokého počtu soutěžních snímků, ale hlavně i z jejich vysoké kvality.

Mimo jiné film LČR „Obora – místo v krajině“ vybrali pro promítání pro veřejnost dokonce i organizátoři letošního EKOFILMU. Film bude mezi jinými pořady uveden v pátek 13. října v 11 hodin.

V Hradci Králové 11. října 2006

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

tel: 495 860 217