Finanční škody dubnové kalamity nepřesáhnou 20 milionů korun

Větrná smršť, která se přehnala Českou republikou počátkem dubna, zasáhla ve státních lesích přibližně 350 tisíc metrů krychlových dřeva. Stromy se většinou jednotlivě vyvrátily, než zlomily. Finanční škody by neměly přesáhnout 20 milionů korun.

V takovém případě se spíše prodražuje technologie zpracování a rychlost odklízení dřeva, zejména kvůli ochraně lesů proti kůrovci. Při zpracování kalamitního dříví se klade důraz také na bezpečnost práce lesních dělníků,“ uvedl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád. Podle něj podnik s podobně rozsáhlými živelnými událostmi předem počítá v rámci nahodilé těžby dřeva.

Dubnová kalamita nejvíce zasáhla Vyšebrodsko v Jihočeském kraji, kde Lesy ČR evidují zhruba 40 tisíc metrů krychlových zlomů a vývratů. Také Liberecký kraj, který byl v minulosti obdobných epizod ušetřen, tentokrát vykázal 20 tisíc metrů krychlových kalamitního dříví. Mezi nejvíce postižené lokality regionu pod Jizerskými horami patří nižší polohy Frýdlantska. Dřevo by mělo být postupně zpracováno do konce června.

V Hradci Králové, 15. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.