Generálním ředitelem podniku Lesy ČR byl jmenován Dalibor Šafařík

Hradec Králové, 14. prosince 2022 – Dalibora Šafaříka dnes jmenoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula generálním ředitelem státního podniku Lesy České republiky.

„Považuji ho za špičkového odborníka a manažera s dlouholetými zkušenostmi z lesnické i akademické sféry. Mimo úkolů, které souvisejí s obnovou našich lesů a jejich přizpůsobením klimatické změně, od pana ředitele očekávám také vstřícnou a partnerskou komunikaci se zástupci měst a obcí. Státní podnik obhospodařuje necelou polovinu lesů v naší zemi a je tedy důležitým partnerem pro samosprávy. Ve spolupráci s obcemi se plánujeme pustit i do obnovy větrolamů. Ty totiž z naší krajiny v posledních dekádách téměř zmizely a řadu obcí kvůli tomu trápí problémy s erozí,“ řekl ministr.

Lesník a ekonom Dalibor Šafařík vedl v letech 2014 až 2020 Krajské ředitelství Lesů ČR v Brně, poté působil na tamější Lesnické fakultě Mendelovy univerzity jako vedoucí Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky a od letošního června zastával pozici ekonomického ředitele Lesů ČR. „Chci zajistit personální stabilitu podniku, zachovat jeho transparentní obchodní postavení a úspěšně pokračovat v rozsáhlé obnově druhově pestrých, stabilních a dlouhodobě ekonomicky udržitelných lesů,“ uvedl s tím, že je mu blízké hospodaření respektující přírodní procesy, ale zároveň nechce rezignovat na produkční funkci lesů. „Myslím, že stabilita tkví v rozmanitosti. Proto dáme v nově zakládaných lesích co největší prostor a čas přirozeně se obnovujícím dřevinám. Podpoříme zvyšující se podíl listnáčů včetně těch cenných a obnovu zrychlíme i síjí plodů. Úspěch je ale podmíněn svědomitým hospodařením s vodou v krajině, kterému pomůžeme mnoha projekty, a také dosažením únosných stavů spárkaté zvěře. To je náš společný lesnický a myslivecký úkol ve všech regionech,“ pokračoval.

Pokud jde o strategické řízení podniku, podle Šafaříka je důležité zvýšit objem dříví určeného pro tuzemský trh, podporovat regionální zpracovatele dřeva, kteří budou mít trvalou možnost nákupu dříví ze státních lesů, ale i lokální producenty tepla i elektřiny se zájmem o těžební energeticky využitelné zbytky.

„Důležitá je i naše spolupráce s lesnickými školami a podpora prakticky využitelných vědeckých projektů. Rád bych byl všem mladým lidem se zájmem o práci v lese i budoucím hospodářům v krajině příkladem,“ dodal nový generální ředitel Lesů České republiky.

 

Kontakt: Eva Jouklová – tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p.; +420 725 257 900; eva.jouklova@lesycr.cz