Hanušovicko a Orlickoústecko – Místo holých ploch zase lesy

Silný vítr poškodil počátkem července 2015 ve státních lesích na Hanušovicku 190 tisíc m3 dříví a na Orlickoústecku 55 tisíc m3 dříví. Na bezmála 480 hektarech bylo třeba vysadit dva miliony stromů. Státní podnik Lesy ČR nyní zalesňuje poslední holé plochy.

Vítr poškodil nejvíce lesy v okolí Starého Města pod Sněžníkem a Dolní Moravy, tedy na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje. Se zpracováním dříví se začalo hned po kalamitě. V kopcích pracovali dřevorubci, v nedostupných terénech jim pomáhali koně i lanovky. Na rovině vše urychlovaly harvestory. „Problém s odbytem dříví pro pořez na prkna a trámy, tedy pilařských sortimentů, jsme nezaznamenali. Horší to bylo s vlákninou pro výrobu celulózy. Situaci komplikovala dlouhodobá výluka na železnici,“ řekl René Šebek z hanušovické lesní správy Lesů ČR. 

Loni na jaře začal podnik holé plochy zalesňovat. Na Hanušovicku se na 425 hektarech vysadilo zatím jeden a půl milionu sazenic, dalších 200 tisíc dřevin podnik vysazuje letos. Na Orlickoústecku se poslední z 300 tisíc sazenic smrků, buků i ostatních dřevin, jako je například javor klen, jeřáb, třešeň, olše nebo modřín vysazují na 60 hektarech právě nyní.

„Snížením kvality dříví vznikla 68 milionová ztráta. Za opravu poškozených cest jsme zaplatili 14 milionů korun a za sazenice a pěstební práce 27,5 milionů korun,“ uvedl Václav Lidický, výrobně technický ředitel Lesů ČR. Vzhledem k mimořádnému rozsahu škod na lesních porostech i obnově lesa požádaly Lesy ČR loni v květnu prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR o 22 milionovou evropskou dotaci. „Žádost byla přijata, nyní je ve schvalovacím řízení,“ dodal Lidický.

Kalamity ani škůdci lesům neprospívají. I přesto podle katastru nemovitostí vzrostla za posledních deset let plocha lesů v zemi o 23 tisíc hektarů. „Lesy u nás tak zabírají téměř 2,7 milionů hektarů. Zvýšilo se i zastoupení listnatých dřevin v porostech na současných 41,1 procent,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V Hradci Králové 22. května 2017

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.