Historické sochy granátníků jsou opět kompletní, lemují je lipové aleje

Dvě historické sochy granátníků u hájenky v Březovicích pod Bezdězem nedaleko Doks ve Středočeském kraji poškodili počátkem letošního února vandalové. Sochám urazili hlavy a způsobili padesátitisícovou škodu. Policie ČR pachatele v květnu dopadla. Sochy jsou tak nyní zásluhou restaurátorů a správců, tedy podniku Lesy ČR, opět kompletní. V místě navíc lesníci obnovují lipové aleje – projekt za 762 tisíc korun bez DPH.

Pískovcové pozdně barokní sochy z poloviny 18. století s dřevěnými doplňky z počátku 19. století jsou státní kulturní památkou. Lesy ČR nechaly poškozené sochy obnovit pod dohledem státní památkové péče. „Bylo třeba zpevnit praskliny v pískovci i ve dřevěných částech. Došlo i na drobné retuše polychromie a likvidaci řas i mechu,“ vysvětlil Martin Žid z Lesů ČR. Práce restaurátoři dokončili v listopadu. Předcházel jim restaurátorský průzkum. Nedaleko hájenky bylo současně obnoveno osm lipových alejí. Podle všeho bude podnik na projekt čerpat 504 tisíc korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dalších 258 tisíc korun uhradí Lesy ČR. „Dochovalo se 83 lip různého stáří. Některé z nich v minulosti zahradníci tvarovali. V místě původního řezu se tak vytvořily velké kmenové dutiny. Stromy se tak mohly snadno rozlomit a rozvrátit celé aleje. Proto jsme zpracovali projekt spojený s jejich obnovou,“ vysvětlil Zdeněk Ingr, specialista na ochranu přírody z podniku Lesy ČR. Součástí byl i stavebně historický a podrobný biologický průzkum se zvláštním důrazem na entomologii a ornitologii a také dendrologický průzkum každého stromu. Na podzim tedy byly stromy arboristicky ošetřeny. Přestárlé a bezpečí ohrožující lípy nahradilo 60 nových. Projekt lesníci ze státního podniku od počátku konzultovali s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, odborem životního prostředí a oddělením památkové péče mladoboleslavského Magistrátu města i s Městským úřadem v Bělé pod Bezdězem a dalšími orgány státní správy a samosprávy.

V Hradci Králové 9. listopadu 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.