Historicky nejlepší umístění Lesů ČR v žebříčku 100 nejvýznamnějších firem ČR za rok 2012

Státní podnik Lesy ČR dosáhl velkého úspěchu v 19. ročníku žebříčku „100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2012“, jehož tradičním organizátorem je sdružení CZECH TOP 100.

Dle aktuálně zveřejněných výsledků dosáhl státní podnik Lesy ČR v nejnovějším žebříčku historicky nejlepšího umístění. V celkovém pořadí 100 nejvýznamnějších firem jsou Lesy ČR zařazeny na 46. místě. Lesy ČR však bodují i v dílčích kategoriích. V oborové kategorii Zemědělství, lesnictví, těžba dřeva a rybolov patří Lesy ČR mezi dvě nejlepší firmy. Lesy ČR byly současně vyhodnoceny také jako nejvýznamnější firma Královéhradeckého kraje.

Úspěšné hospodaření Lesů ČR oceňuje také Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství. Lesy ČR se již druhý rok za sebou zařadily do žebříčku TOP 20 společností, které státnímu rozpočtu odvedly nejvíce finančních prostředků na dani z příjmu právnických osob. Za rok 2012 se Lesy ČR umístily na 8. místě, ve srovnání s rokem 2011 je to zlepšení o sedm míst.

Lesy ČR úspěchy v těchto na podniku naprosto nezávislých hodnoceních reálně prokazují schopnost být stabilním, výrazně ziskovým a ekonomicky výkonným státním podnikem,“ podotýká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený v současnosti řízením LČR.

Žebříček nejvýznamnějších firem publikuje sdružení CZECH TOP 100 od roku 1994, základem hodnocení jsou ekonomická data, tj. zejména tržby, hospodářský výsledek, přidaná hodnota, produktivita práce, počet zaměstnanců apod.

Za dosaženými úspěchy Lesů ČR v 19. ročníku žebříčku stojí nejlepší hospodářské výsledky za celou dosavadní dvacetiletou historii, kterých podnik v roce 2012 dosáhl. Auditovaný hospodářský výsledek Lesů ČR před zdaněním se v roce 2012 ve srovnání s předchozím obdobím zvýšil o 203 miliony korun a dosáhl výše 5,478 miliard korun. V úspěšném hospodaření Lesy ČR pokračují i nadále. Za období leden až duben 2013 dosáhl hospodářský výsledek výše 2,56 miliard korun.

V Hradci Králové 21. června 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření