Historicky poprvé se setkali zástupci českých a slovenských státních lesů

Zástupci státních podniků Lesy České republiky a Lesy Slovenské republiky společně jednali 7. a 8. října ve slovenských Topoľčiankách.

Přeshraniční spolupráce při čerpaní evropských fondů, koordinace postojů k certifikaci lesů, ale i výměna zkušeností s vymáháním náhrad škod způsobených emisemi, to byla hlavní témata historicky prvního společného setkání.

Řešíme podobné problémy, ať už se jedná o lesnické hospodaření, podkorní hmyz, řešení kalamitních situací či environmentální výchovu dětí i dospělých. Hovořili jsme také o chráněných územích i národních parcích,“ uvedl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád. Jak se shodl se svým protějškem Peterem Morongem, pravidelné konzultace společných témat a výměna zkušeností povedou k rychlejším a efektivnějším rozhodnutím všech zúčastněných.

Pro oba podniky byla podstatná diskuse o potřebě certifikace lesů systémy PEFC a FSC ve středoevropském prostoru vzhledem k platné národní legislativě. „Přivítáme, když se naši slovenští kolegové do této debaty zapojí,“ dodal Daniel Szórád.

Výsledkem setkání by mohla být i intenzivnější spolupráce při využívaní evropských fondů v rámci přeshraniční spolupráce. V současnosti obě firmy dokončují společný projekt zlepšující podmínky života zvěře ve Strážovských vrších a v Bílých Karpatech.

V Hradci Králové 9. října 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.