Horšovský Týn má díky Lesům ČR novou Naučnou stezku Královská rokle

Krásy a půvab západočeského města Horšovký Týn na Domažlicku a jeho pamětihodnosti budou nyní moci ještě lépe poznat lidé, kteří do tohoto skvostu Západních Čech zavítají. Lesy ČR totiž v místním zámeckém parku otevírají zcela novou Naučnou stezku Královská rokle, která návštěvníkům města jejich zážitky ještě znásobí. Vede kolem historicky významného a celkově skvostného Státního hradu a zámku Horšovský Týn. Ten je cenný tím, že po renesanční přestavbě v 16. století nebyl již později přestavován, až na drobné úpravy na zadním nádvoří při poslední rekonstrukci na konci 19. století. V roce 1996 byl celý areál pro svoji historickou hodnotu prohlášen Národní kulturní památkou.

stezka-kralovska-rokle_301x225.jpgNová Naučná stezka Lesů ČR Královská rokle nabízí turistům na necelých třech kilometrech příjemný procházkový okruh, který začíná i končí u letohrádku v zámeckém parku a vede přes známou Královskou rokli. Díky nové stezce se povedlo vytvořit pěší okruh propojující město Horšovský Týn s místními lesy a obnovit tak historickou kulturu krajiny.

Na celkem pěti zastaveních s informačními tabulemi a fotografiemi stezka veřejnost informuje nejen o historii hradu a zámku, ale také o historií zajímavých staveb Zámeckého parku (letohrádek, gloriet a loretánská kaple). Návštěvníci stezky se seznámí i s popisem vzniku a úprav samotného Zámeckého parku nebo se způsoby současného lesního hospodaření.

Největší proměnou prošel zhruba 400 metrů dlouhý úsek v Královské rokli. „Nechali jsme zajistit povrchovou stabilizaci stezky a jejího podkladu včetně zajištění povrchového odtoku vody z prostoru stezky a tělesa rokle k vodoteči Křakovského potoka. Stezka se v této části rozšířila a upravilo se prameniště studánky. V prostoru stávající křižovatky lesních cest jsme postavili altán pro odpočinek návštěvníků lesa a turistů,“ vysvětluje ředitel Krajského ředitelství Lesů ĆR pro Plzeňský kraj Ivan Klik.

Jedna z informačních tabulí je umístěna přímo v novém altánu. Popisuje historii tohoto zajímavého místa včetně detailů návštěvy anglického krále Edvarda VII. v Horšovském Týně v letech 1904 až 1907, kdy se zúčastnil honu na panství Trauttmansdorffů.

Výstavbu nové Naučné stezky Královské rokle financovaly nákladem téměř 1 milion 200 tisíc korun Lesy ČR v rámci svého Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Slavnostní otevření naučné stezky Královská rokle se uskuteční již zítra, tedy v pátek 16. Července od 11 hodin v sídle Lesní správy Lesů ČR Horšovský Týn na adrese Gorkého 79.

V Hradci Králové, 15. července 2010

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.