Hospodářský výsledek Lesů ČR za rok 2016 činí před zdaněním 4,98 miliard korun

Neauditovaný hospodářský výsledek státního podniku Lesy České republiky dosáhl v roce 2016 před zdaněním 4,98 miliard korun.

Za vlastní výrobky a služby podnik utržil v roce 2016 celkem 10,9 miliard korun. Vytěžilo se 8,1 milionů metrů krychlových dřeva. „Loňský rok byl z pohledu řízení lesnických činností ovlivněn nutnou těžbou stromů napadených kůrovcem. Z vytěžených 8,1 milionů m3 dřeva představovalo více než polovinu kalamitní dříví, které je prodejné za výrazně nižší cenu. Dosažený hospodářský výsledek je vzhledem k tomu mírně nižší než v předchozích letech. Přesto se stále řadí k nejlepším v historii podniku,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Do státního rozpočtu podnik odvedl v roce 2016 celkem 5,6 miliard korun. Lesy ČR přinesly v posledních třech letech státu více než 20 miliard korun, v roce 2014 to bylo 6,5 miliard korun a v roce 2015 pak 8,3 miliardy korun.

V loňském roce podnik pokračoval v restitučním řízení s církvemi a náboženskými skupinami. Vyřízeno je tak už více než 99 procent výzev. „Do konce loňského roku jsme vydali 128 313 hektarů pozemků a 367 staveb,“ uvedl Daniel Szórád. Loni podnik uspořil, zejména při nákupu externích služeb, konkrétně v oblasti IT služeb, a to 32 milionů korun, a dalších šest milionů na právních službách. „Opět jsme podpořili lesnické školy, a to téměř dvěma miliony korun. Uhradili jsme také 4,5 milionu korun za čištění Bořího lesa od munice z druhé světové války. Kromě toho jsme likvidovali veřejné skládky, prováděli jsme protierozní opatření. Tyto veřejně prospěšné činnosti stály více než 13 milionů korun. K tomu přičtěme 42 milionů korun investovaných v regionech v rámci Programu 2020 do péče o drobné lesnické, historické a kulturní objekty, lesní odpočívadla, útulny i lesního informačního systému. Podílíme se také na tvorbě a obnově značení turistických tras. Na 2500 místech jsme zřídili body záchrany. Valašskému muzeu v přírodě dříví jsme loni darovali dříví v hodnotě 108 tisíc korun na obnovu vyhořelé chaty Libušín. Pokračovali jsme i v sociálním programu, tedy v sezónním zaměstnávání nezaměstnaných. Loni jsme do projektu vložili 27 milionů korun,“ dodal Daniel Szórád.

V Hradci Králové 29. března 2017

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.