Hospodářský výsledek podniku Lesy ČR dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2015 2,47 miliard korun

Státní podnik Lesy České republiky hospodařil v prvním čtvrtletí tohoto roku s výsledkem 2,47 miliard korun před zdaněním.

Podnik tak dosáhl výsledku srovnatelného s úrovní hospodaření za stejné období loňského roku, přestože celkové tržby za dříví, vlastní výrobu či služby se oproti roku 2014 v letošním prvním čtvrtletí snížily o cca 6% na 3,44 miliardy korun.

Pokles tržeb odpovídá nižšímu plánovanému objemu těžby v letošním roce. Dále je potřeba podotknout, že ve výsledku hospodaření za první čtvrtletí roku nejsou promítnuty prakticky žádné náklady pěstební činnosti,“ uvedl ekonomický ředitel podniku Lesy ČR Karel Buchta. Podle něj za udržením hospodářského výsledku na úrovni loňského roku stojí především přetrvávající příznivé ceny dřeva v prvním čtvrtletí tohoto a snaha o vyšší hospodárnost.

Nicméně lze předpokládat, že další vývoj cen dříví ovlivní kalamita způsobená tlakovou níží Niklas, s níž se na přelomu prvního a druhého čtvrtletí potýkala Evropa, zejména sousední Německo a Rakousko. „Již nyní jsme zaznamenali určitý pokles cen dříví i nižší poptávku po surovině. LČR přijaly opatření, která by mohla v průběhu následujícího období pomoci vyrovnat poptávku s nabídkou tak, aby z delší časové perspektivy nebyl důvod k výraznějšímu či trvajícímu poklesu cen. Konečné výsledky hospodaření budou poplatné situaci na trhu dříví, reorganizačním změnám, které nás čekají v důsledku církevních restitucí i rozvojem sezónních sociálních programů,“ dodal generální ředitel podniku Daniel Szórád.

Také proto podnik zatím nepředpokládá, že by příznivý výsledek hospodaření za první čtvrtletí tohoto roku měl mít dopad na aktualizaci plánovaného ročního hospodářského výsledku.

Ke konci března 2014 podnik zaměstnával 3297 lidí, letos o 40 méně. Počet ovlivnily zejména církevní restituce. Počet zaměstnanců vzroste s nastartováním sezónních sociálních projektů.

V Hradci Králové, 29. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.