Hrubý zisk podniku Lesy ČR dosáhl za první pololetí tohoto roku 4,01 miliardy korun

Za leden až červen roku 2015 představuje zisk státního podniku Lesy ČR před zdaněním celkem 4,01 miliardy korun. Loni to bylo za stejné období 3,91 miliardy korun.

V daném období se vytěžily čtyři miliony metrů krychlových dříví. Za vlastní výrobky a služby podnik utržil 6,71 miliard korun. V roce 2015 se počítá s hrubým ziskem před zdaněním podniku ve výši 5,04 miliardy korun. „Předpokládáme, že do státního rozpočtu letos odvedeme takřka 8,3 miliardy korun,“ uvedl Daniel Szórád, generální ředitel podniku Lesy České republiky. Tržby za vlastní výrobky a služby by měly letos dosáhnout 11,27 miliard korun. Předpokládaná těžba je vyčíslena na 7,67 milionů metrů krychlových dříví.

Hrubý zisk podniku loni vzrostl na rekordních 7,96 miliard korun z předchozích 4,96 miliard korun. Podle Karla Buchty, ekonomického ředitele Lesů ČR, ovlivnilo růst zisku, kromě zvýšení výkonnosti podniku, také využití téměř dvoumiliardové finanční rezervy.

V Hradci Králové 29. července

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.