Informace k lokalitě „při pni“

Lesy České republiky, s. p., jako zadavatel ve 155 z celkem 159 samostatných otevřených zadávacích řízeních na veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ od 01.01.2008 zjistil, s ohledem na námitky podané uchazeči dle § 110 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), že v zadávacích řízeních došlo z důvodu technického nedopatření k chybnému stanovení výše jistoty, neodpovídající výši dle § 67 odst. 1 zákona (tj. do 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky). V jednotlivých případech byla technickým nedopatřením jistota navýšena v rozsahu od 0,001% do 0,180%.

Seznam otevřených zadávacích řízení, u kterých došlo k tomuto nedopatření, včetně uvedení SÚJ a informace o přijatém opatření k nápravě jsou k dispozici zde. V této tabulce naleznete informace o vrácené hodnotě a o nově stanovené výši jistoty.

V Hradci Králové 8.října 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.