Informace o hospodaření podniku naleznete ve výroční zprávě za rok 2014

Zhodnocení minulého roku přináší výroční zpráva podniku Lesy ČR za rok 2014. Je zveřejněna na www.lesycr.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Rok 2014 přinesl podniku Lesy ČR významné změny. V dubnu byl jmenován generálním ředitelem Daniel Szórád. Hned poté začal proces otevřených výběrových řízení na obsazení ředitelských pozic. Nový vrcholový management podniku se vydal cestou otevřenosti a transparentnosti zakázek či služeb s cílem ukončit veškeré nevýhodné smlouvy a zlevnit předražené externí služby, a to až o 50 procent původní ceny. Za krátkou dobu se podařilo prosadit několik významných změn. Zejména se navýšil počet smluvních územních jednotek pro komplexní lesnickou zakázku. Na třech dalších smluvních územních jednotkách se na jeden rok pilotně oddělila pěstební těžební činnost. Do smluv byl nově začleněn aspekt transparentního zaměstnávání. „Podařilo se nám vypracovat a obhájit Koncepci strategického rozvoje podniku na období let 2015 až 2019 a dále jsme nastoupili cestu otevřené komunikace s odbornou veřejností s cílem hledat korektní a transparentní formy naší činnosti,“ uvedl generální ředitel podniku Daniel Szórád.

Rok 2014 byl pro podnik poměrně příznivý i z hlediska živelných kalamit. V květnu způsobil silnější vítr a vydatné srážky škody na pěti tisících metrech krychlových dříví v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Šlo však o regionální události, jejichž podíl se udržel ve výši 13,8 % celkových těžeb. Podíl kůrovcových těžeb se podařilo udržet na úrovni minulých let. Více než v jiných regionech se kůrovec vyskytoval na severovýchodní Moravě. V druhé polovině roku se výrazným způsobem zrychlilo vyřizování výzev oprávněných osob na vydávání církevních majetků na základě zákona o církevních restitucích. Lesy ČR tak ke konci roku uzavřely s oprávněnými osobami dohody o vydání 163 staveb a pozemků na 56 878 hektarech.

Více čtěte ve výroční zprávě (pdf; 5,2 MB).

V Hradci Králové 18. srpna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.