Investice Lesů ČR za pět let vynesly 800 milionů korun

Investiční portfolio státního podniku Lesy ČR zhodnotili správci majetku mezi lety 2003 až 2008 o 800 miliónů korun. Potvrdil to audit finančních aktiv vypracovaný společností Deloitte, který Lesy ČR převzaly. „Jsem rád, že se díky postupnému vývoji podařilo uchránit portfolio Lesů ČR před dopady krize na finančních trzích na konci loňského roku,“ komentuje výsledek činnosti správců generální ředitel státního podniku Svatopluk Sýkora.

Audit konstatuje, že objem portfolia finančních investic Lesů ČR postupně narostl z 2,5 miliardy korun v roce 2003 až na přibližně 4,7 miliardy korun ke konci roku 2008. V rozdílu mezi oběma částkami je jak samotné zhodnocení, tak postupné navyšování volných prostředků určených k aktivní správě. S růstem objemu finančních prostředků rostl i počet správců aktiv, v současnosti jich je devět. Pokud by Lesy ČR ukládaly volné finanční zdroje pouze na mezibankovním trhu, dosáhly by zhodnocení o téměř 200 mil. Kč nižšího než při aktivní správě majetku. Ve sledovaném období se skladba portfolia obměnila od dominantních akcií k převažujícím dluhovým cenným papírům.

Audit potvrdil, že Lesy ČR nemají svá aktiva v rizikových produktech a u neseriózních správců. Pro mě je ovšem samozřejmým navazujícím krokem znovu definování investiční strategie a alokace aktiv, a to na období 12 až 36 měsíců. Vypracování takové strategie podnik zadá v dohledné době,“ dodává generální ředitel Svatopluk Sýkora.

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků. Podnik ročně vytěží v průměru 7 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil podle předběžných výsledků hrubý zisk okolo 400 milionů korun při tržbách přes osm miliard korun. Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.

Hradec Králové, 8. 6. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz