Jesenické sokoly hlídají ochránci přírody i lesníci

Jedna z nejpočetnějších sokolích populací v České republice se po loňském hnízdění v Jeseníkách a Rychlebských horách rozrostla o 22 mláďat. Úspěšnost hnízdění nyní sledují moderní fotopasti.

Ornitologové během loňského celosezónního monitoringu zjistili, že ne každé hnízdění sokolů dopadne úspěšně. To byl také jeden z důvodů, proč se letos rozhodli ve větší míře využít moderní techniku a instalovali přímo k hnízdům fotopasti s okamžitým přenosem dat. „Můžeme tak pravidelně kontrolovat sokoly sedící na vejcích,“ vysvětlil Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny SCHKO Jeseníky. Ze snímků jsou patrné také například etologické zajímavosti – chování párů na hnízdě, jak dochází ke střídání obou ptáků při zahřívání snůšky i jaká je třeba aktivita na hnízdě v nočních hodinách. „Předpokládáme, že se nám tímto způsobem podaří také odečíst některé kroužkované ptáky,“ dodal.

Sokoli většinou snášení do hnízdní kotlinky na skalní římse dvě až čtyři vejce. Některé páry ke svému hnízdění využívají starší krkavčí hnízda postavená také na skalách. Letos poprvé je jedna z fotopastí umístěna u snůšky s pěti vejci. Ochranou sokolů se zabývají i lesníci.

Většinou se zapojí ve chvílích, kdy je třeba intenzivněji chránit konkrétní hnízda. Často jde o členy dobrovolné stráže přírody,“ říká Tomáš Pospíšil, krajský ředitel Lesů ČR ze Šumperka. Sokol jako vrcholový predátor má v přírodě jen málo přirozených nepřátel. V našich podmínkách stojí za zničením hnízdění především výr, krkavec a na snadno dostupných místech i kuna. Všechny tyto druhy najdeme i v Jeseníkách. Vedle dalších aspektů, jako je extrémní nepřízeň počasí, potravní nabídka či úhyn jednoho z páru, je v souvislosti s tímto sokolnicky využívaným dravcem zmiňován coby predátor také člověk.

Ornitologové tedy prosí návštěvníky hor, aby respektovali omezení na některých místech výskytu sokolů a hnízdící ptáky nerušili. Místa jsou označena informačními cedulemi a výstražnou páskou.

V Hradci Králové 15. dubna 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.