Jihočeské lesy ve správě Lesů ČR zůstanou díky péči lesníků zelené

Lesy v Jihočeském kraji ve správě Lesů ČR (LČR) zůstávají zelené, i když jsou již několik let po sobě postiženy přírodními kalamitami. Vše započala sněhová kalamita v lednu 2006, které padlo za oběť 1,5 milionu metrů krychlových dříví. V lednu 2007 pak vichřice Kyrill poničila 2 miliony a vichřice Emma v březnu 2008 dalších 500 tisíc metrů krychlových dříví. Není proto divu, že v roce 2009 došlo k nárůstu populace kůrovců, kteří napadli více než 100 tisíc metrů krychlových dříví, což představuje přibližně jednu devítinu z 880 tisíc metrů krychlových obvyklé celkové roční těžby. Hrozba vzniku kůrovcové kalamity, která by předchozí škody významně navýšila, tak byla eliminována.
Kůrovce se zastavit podařilo

Jedním z hlavních úkolů letošního roku, kromě zalesnění ploch po předchozích kalamitách a zachování lesa, proto bylo zastavení dalšího růstu početnosti kůrovců a návrat do normálu. „Dnes, když kůrovci přestali létat, je možné bilancovat. Od počátku roku bylo v kraji zpracováno celkem 25 tisíc metrů krychlových kůrovcem napadené dřevní hmoty, což je méně než čtvrtina loňského objemu. Do konce tohoto roku očekáváme, že u nás bude oproti jiným územím dohledáno již pouze několik set kůrovcem napadených stromů. Můžeme říci, že důsledkem intenzivních obranných opatření proti kůrovci je skutečnost, že kvůli těžbám kůrovcových stromů v lesích ve správě Lesů ČR nevznikají nové holiny. Les zůstává zelený. Místo řešení kůrovcové kalamity se tak můžeme soustředit na výchovu porostů mladých i obnovu porostů dospělých a tím zlepšovat zdravotní stav lesů včetně jejich odolnosti do budoucna,“ říká Karel Trůbl, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR České Budějovice.

Za uvedeným úspěchem se skrývá kus poctivé práce spojené nejen s údržbou lapáků a lapačů na kůrovce, ale také s vyhledáváním napadených stromů a jejich asanací. Rychlé dosažení normálního stavu bude pro příští rok současně znamenat úměrný pokles obranných opatření. V letošním roce Lesy ČR v Jihočeském kraji použily téměř 100 tisíc různých lapáků a 5700 lapačů.

Co bude dál?

Příští rok počítáme s tím, že větší objemy obranných opatření budeme muset soustředit na hranice s lesy těch vlastníků a správců, kde se situaci s kůrovcem zvládnout nepodařilo, zejména pak na hranice s Národním parkem Šumava. Vyšší počty obranných opatření preventivně umístíme i na hranice s nejstarší českou rezervací Žofínský prales, která je bezzásahová,“ dodává Karel Trůbl.

Lesy ČR průběžně celkový stav a vývoj situace konzultují s orgány ochrany přírody. S ohledem na společný cíl a díky oboustranné komunikaci na vysoké odborné úrovni se daří nalézat vhodná řešení. Snahou podniku je společně s orgány ochrany přírody volit takové postupy, aby byla provedená opatření úspěšná jak z hlediska lesnického, tak i z hlediska principů ochrany přírody.

Lesy ČR v Jihočeském kraji spravují přibližně 164 tisíc hektarů lesa a ročně těží okolo 880 tisíc metrů krychlových dřeva. Těžby kůrovcových stromů tak v letošním roce budou představovat necelých 3,5 procenta. Lesy ČR naproti tomu jen v letošním roce v Jižních Čechách vysadily více než 6 milionů sazenic nových stromků.

V Hradci Králové, 15.října 2010  

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Lýkožrout smrkový, nazývaný také obecně kůrovec, je černohnědý, lesklý brouk se světle žlutými chloupky. Dosahuje velikosti 4 – 5,5 mm. Lýkožrout smrkový je spolu s bekyní mniškou naším nejvýznamnějším hmyzím škůdcem lesů. Jeho škodlivost je dána schopností hubit i zdravé dospělé smrky a rychlostí množení. V nižších polohách má i tři generace do roka, takže jeho populace se během jednoho roku může zvýšit i více než dvacetkrát. Škody tak bez provedené ochrany rychle rostou.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.