Jilemnicko obohatí naučná stezka U mlejna

Péči lesníků o jilemnické lesy přibližuje návštěvníkům nová naučná stezka U mlejna. Ta bude slavnostně otevřena ve středu 8. října 2008 v 10,00 hodin u „nové“ nádrže U mlejna. Lesy České republiky, s. p., tak přispívají k rozvoji cestovního ruchu a k informovanosti o problematice lesního hospodaření ve zdejším regionu.

Naučná stezka U mlejna se nachází v Podkrkonoší na Jilemnicku, v oblasti Martinických rybníků, v těsném sousedství obce Martinice v Krkonoších pod vrchem Bransko. Vychází z místa nedaleko od roubené stavby tzv. Martinického mlýna, měří necelé dva kilometry a má sedm zastávek (Martinický mlýn, Obnova Martinických rybníků, Historický vývoj lesa, Na Bubně, Přirozená obnova lesa, Slané bahno, Les mnoha tváří). Mottem naučné stezky je: „Les je ostrovem života v člověkem využívané krajině.“ Přibližuje také jak významnou roli pro vývoj zdejších lesů hráli jejich majitelé a správci od hraběte Harracha (17. století) až po Lesy České republiky, s. p., které lesní pozemky převzaly do své správy v roce 1992.

Naučná stezka byla vybudována v rámci „Programu 2000“, jehož prostřednictvím Lesy České republiky, s. p., realizují jednu z významných mimoprodukčních funkcí lesa – funkci rekreační. Při realizaci této naučné stezky musely být provedeny drobné terénní úpravy, byl vyroben dřevěný mobiliář (stojany na tabule, sezení atd.), zpracovány texty a pořízena obrazová dokumentace. Všechny podklady byly graficky zpracovány a následně instalovány na jednotlivých zastaveních. Celkové náklady dosáhly 157 tisíc korun. Na realizaci se podíleli pracovníci Správy Krkonošského národního parku.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz