K oslavám Dne Země se připojily i Lesy ČR

Státní podnik Lesy ČR se přidal k organizátorům akcí v celé České republice, které 22. dubna připomínají význam planety, na níž žijeme. A tak se uklízí obce, čistí se řeky, potoky, ale i lesy. Jarní počasí je příjemnou kulisou k práci, která je vidět a má smysl.

Řada akcí se koná již od poloviny dubna. Nejedná se jen o úklid, ale také o přednášky, vycházky, besedy s lesníky nebo soutěže a hry v rámci lesní pedagogiky. Z mnoha vybíráme následující:

  • od 22. dubna si můžete na zámku v Nasavrkách v Pardubickém kraji prohlédnout výstavu věnovanou 25. výročí založení tamější základní organizace Českého svazu ochránců
  • 23. dubna od 9 do16 hodin se v Děkanské zahradě v Pelhřimově v kraji Vysočina koná 17. ročník oslav Dne Země. Účastníci budou poznávat stromy a keře, vlastnoručně si upečou placky na kameni, budou odlévat a poznávat stopy, poznávat houby i zvířata, pracovat s hlínou, zkrátka budou s přírodou v přírodě…
  • 23. dubna budou dva lesní pedagogové z lesní správy Jablunkov v Moravskoslezském kraji přednášet třineckým dětem od 8 do 15 let o životním prostředí, myslivosti a dalších tématech.
  • 24. dubna připravili lesní pedagogové z lesní správy Buchlovice ve Zlínském kraji pro žáky Základní školy Nedakonice vycházku po lesnické naučné stezce „Okolo Buchlova“. Za deště bude připraven náhradní program v Muzeu lesnictví a myslivosti v Buchlově. 24. dubna se v lesnické oboře v Třebíči koná akce nazvaná Příroda v květnu. Šedesát školáků uvidí na vycházce těžbu dřeva, vyzkouší si zalesňování atd. 24. dubna budou studenti gymnázia ve Frýdlantu čistit s revírníkem na Supím vrchu u Frýdlantu les.
  • 24. dubna slaví Den Země také v Komenského sadech v Ostravě, a to od 9 do17 hodin. Účastníci budou poznávat dřeviny, skládat dřevěné skládačky a lesníci předvedou i ukázku mysliveckých signálů.
  • 25. dubna od 10 do 21 hodin jsou všichni zváni do parku na Kraví hoře v Brně. Malé návštěvníky čekají hry, pokusy i tvořivé dílny, na nichž se podílejí i zástupci LČR. Dospělé zase čekají praktické workshopy…
  • 25. dubna pořádá lesní správa Města Albrechtic vycházku pro turisty do obory Víno. Na příkladech uvidí, jak významně ovlivňují lidé životní prostředí.
  • 30. dubna se 90 dětí ze 6. a 7. ročníků vydá s lesníky na naučnou stezku Kalivodské bučiny ve Středočeském kraji.

V Hradci Králové, 22. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.