K oslavám Dne Země se připojují i Lesy ČR

Již tradičně si i v České republice připomínáme 22. dubna Den Země, svátek naší planety, která jediná ze všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů a rostlin. K tomuto svátku se tradičně připojuje také státní podnik Lesy ČR. V moderním pojetí by měl Den Země lidi upozornit na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení.

Den Země slaví od roku 1971 také Organizace spojených národů. První Den Země byl však slaven v americkém San Francisku již v roce 1969. V roce 1990 se k Americe připojil zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

Lesy ČR u příležitosti Dne Země spolupořádají nebo se účastní na území ČR několika zajímavých akcí:

 • Lesní správa Lesů ČR Klášterec je v sobotu 20. dubna

  partnerem oslav Dne Země v Zooparku Chomutov, v Ústeckém kraji. Program na místě začne ve 12 hodin. Kromě soutěží, které organizačně zajistí pracovníci Lesů ČR, na návštěvníky čekají například ukázky výcviku dravců či slavnostní otevření nové voliéry vodních ptáků. Nebude chybět ani doprovodný kulturní program. Uskuteční se také jízdy Lokálky Amálky, Safari expressu, jízdy na koních a ponících či komentované krmení zvířat.

 • Krajské ředitelství Lesů ČR Brno se společně s dalšími organizacemi podílí v sobotu 20. duna

  na oslavách Dne země v Brně, které v čase od 10 do 17 hodin proběhnou v parku pod hradem Špilberk. Z pestrého programu lze vybrat například následující body: hry a kvízy pro děti, tradiční řemesla, ochutnávka biopotravin a fair trade, prohlídky zahrady. Kulturní část akce zpestří vystoupení Divadla Aldente, Pohybového studia Cyranovy boty nebo koncert kapely Budoár staré dámy. Akce je určená široké veřejnosti včetně rodin s dětmi.

 • Lesy ČR zastoupené svou Lesní správou Strážnice se v neděli 21. dubna

  podílí na oslavách Dne Země, které se uskuteční v parku obce Strážnice, v okrese Hodonín, v Jihomoravském kraji. Program začíná ve 14 hodin. Hlavními pořadateli jsou Dům dětí a mládeže a Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. V rámci programu lidé uvidí zookoutek či jízdy na koni. Dále se budou moci zapojit do ekoher nebo soutěží. Na místě bude k zakoupení i pravý kozí sýr a proběhne též minijarmark spojený s ochutnávkou biopotravin.

 • Krajské ředitelství Lesů ČR Šumperk je v neděli 21. dubna

  od 10 do 16 hodin spolupořadatelem Dne země, který proběhne v nově vybudovaném středisku ekologické výchovy nedaleko Vernířovic u Sobotína, v lokalitě Švagrov, v okrese Šumperk, v Olomouckém kraji. Akce určená rodinám s dětmi i ostatním zájemcům umožní lidem si například postavit vlastní ptačí budku a následně ji vyvěsit do lesa nedaleko Švagrova, který spravuje Lesní správa Lesů ČR Loučná nad Desnou. Zájemci budou mít též možnost pomoci s výsadbou nových stromků. Je proto vhodné, aby si lidé s sebou na akci přinesli motyčky, kladívka a prázdnou PET lahev na zalívání.

 • Krajské ředitelství Lesů ČR Choceň se v pondělí 22. dubna

  zúčastní oslav Dne Země na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. V době od 9 do 15 hodin na návštěvníky akce čeká zajímavý program se soutěžemi a jarmarkem. Oslavy v ten samý den v Pardubicích proběhnou v čase 11 až 17 hodin také u Matičního jezera. Zde se uskuteční například přírodovědná procházka s odborným výkladem a zájemcům bude k dispozici také zahrádkářská a mykologická poradna.

 • V úterý 23. dubna se Lesy ČR v zastoupení svého Krajského ředitelství Choceň

  zapojí ještě do oslav Dne země na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě, v okrese Ústí nad Orlicí, v Pardubickém kraji. V době od 8.30 do 15.30 hodin na návštěvníky akce čeká zajímavý program v podobě například místních zdravých potravin, zajímavostech o zahrádkářství a zelinářství, ukázek sokolnictví, včelařství a přírodovědných soutěží. Návštěvníci budou mít též příležitost seznámit se s ukázkami prací tradičních řemesel nebo informacemi o třídění a zpracování odpadů.

 • Lesní správa Lesů ČR Bruntál se v pátek 26. dubna

  zapojí do akce „Jarní probouzení parku“ pořádané k oslavám Dne Země. Událost proběhne v městském parku moravskoslezského města Bruntál v časovém rozmezí 9 – 15 hodin. Souběžně se uskuteční i tradiční Den s Lesy ČR. Veřejnost bude mít možnost seznámit se s tématikou chráněných území v ČR.

 • Krajské ředitelství Lesů ČR Šumperk se v pátek 26. dubna

  v čase 9 až 16 hodin účastní oslav Dne Země v parku u Vily Doris přímo ve městě Šumperk v Olomouckém kraji. Na návštěvníky čekají nejrůznější vědomostní i výtvarné soutěže, ukázky řemesel, představení práce záchranné stanice pro handicapovaná zvířata, ukázky dravců a sov či modelování figurek z marcipánu.

 • Lesní správa Lesů ČR Klatovy je v sobotu 27. dubna

  v době od 11 do 17 hodin hlavním partnerem akce Den Země a dětí, který se uskuteční v obci Chudenice, v okrese Klatovy, v Plzeňském kraji. Akce proběhne na dvou lokalitách: v arboretu Americká zahrada a okolí a v lokalitě u rozhledny Bolfánek. Součástí programu budou komentované prohlídky arboreta, přírodovědně naučný zábavný program, info výstava „Českým lesem“, kreativní ruční dílny, malá přehlídka chodských krojů s komentářem či ukázky aranžování květin. Nebude chybět ani doprovodný kulturní program. U příležitosti oslav Dne Země navíc Lesy ČR o den dříve, tedy v pátek 26. dubna, v místě slavnostně otevřou novou pětikilometrovou naučnou stezku vedoucí kolem vrchu Žďár u Chudenic. Sraz účastníků slavnostního otevření stezky bude v 10 hodin u zámku Lázeň.

 • Lesní správa Lesů ČR Nasavrky zve veřejnost v sobotu 27. dubna

  na tradiční akci Den s Lesy ČR, která se uskuteční v Oboře Žleby nacházející se v katastru obce stejného jména, v okrese Kutná Hora, ve Středočeském kraji. Program je připravován na čas mezi 10. a 13. hodinou a v jeho průběhu bude možné absolvovat naučnou trasu pro děti, shlédnout ukázky lesní techniky, zúčastnit se krmení jelenů s výkladem nebo obdivovat letové ukázky dravců. Navíc se budou moci zájemci seznámit s mysliveckou expozicí či za asistence odborníků se základy lukostřelby.

V Hradci Králové 17. dubna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření