K oslavám Dne Země se připojují i Lesy ČR

Již tradičně si i v České republice připomínáme 22. dubna Den Země, svátek naší planety, která jediná ze všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů a rostlin. K tomuto svátku se tradičně připojují také Lesy ČR. V moderním pojetí by měl Den Země lidi upozornit na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení.

Den Země slaví od roku 1971 také Organizace spojených národů. První Den Země byl však slaven v americkém San Francisku již v roce 1969. V roce 1990 se k Americe připojil zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

Není bez zajímavosti připomenout, že Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.

Lesy ČR u příležitosti Dne Země spolupořádají nebo se účastní na území ČR několika zajímavých akcí:
  • Tradiční akci Den s Lesy ČR pořádá již tuto sobotu 16. dubna v Železných horách Lesní správa LČR Nasavrky. Začátek akce je v 9.30 hodin v areálu letního tábora Běstvina, který se nachází v obci stejného jména v okrese Chrudim, v Pardubickém kraji. Děti i dospělé čeká zajímavý program jako například ukázka výcviku dravců, stromolezectví, úpravy stromů či lukostřelba. Dále seznámení s lesnickými pracemi anebo možnost projít se stezkou pro děti. O přírodě Železných hor povypráví zástupci CHKO Železné hory.
  • Lesní správa LČR Strážnice se v neděli 17. dubna podílí na oslavách Dne Země, které se uskuteční v parku obce Strážnice, v okrese Hodonín, v Jihomoravském kraji. Program začíná ve 14 hodin. Hlavními pořadateli jsou Dům dětí a mládeže a Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. V rámci programu lidé uvidí zookoutek či jízdy na koni. Dále se budou moci zapojit do ekoher nebo soutěží. Na místě bude k zakoupení i pravý kozí sýr a ochutnávka biopotravin na místním minijarmarku.
  • Lesní správa LČR Bruntál se ve středu 20. dubna zapojí akce „Jarní probouzení parku – oslavy Dne země“, které v městském parku moravskoslezského města Bruntál pořádají společně SVČ Bruntál a město Bruntál. Akce proběhne v časovém rozmezí 8.30 – 16.30 hodin.
  • Krajské ředitelství Lesů ČR Choceň se ve středu 20. dubna účastní oslav Dne Země na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě, v okrese Ústí nad Orlicí, v Pardubickém kraji. V době od 8.30 do 16 hodin na návštěvníky akce čeká zajímavý program s tématy stromy žijí dál, třídění a zpracování odpadů nebo řemesla a žívá příroda na náměstí.
  • Lesní správa Lesů ČR Ruda nad Moravou je jedním z účastníků programu „Přijďte s námi oslavit Den Země !!!“, který proběhne ve čtvrtek 28. dubna ve Wolkerových sadech města Zábřeh, v okrese Šumperk, v Olomouckém kraji. V době od 9 do 12.30 a od 13.30 do 16 hodin zde proběhnou zajímavé aktivity pro děti a mládež. Od 16 hodin se pak uskuteční koncert pro Zemi.
  • Lesní správa Lesů ČR Rychnov nad Kněžnou pořádá společně se Správou CHKO Orlické hory ve čtvrtek 28. dubna již potřetí tradiční akci nazvanou „Otevírání Zemské brány“. Akce se koná od 9 hodin v okolí Orlické chaty na Rychnovsku u Bartošovic v Orlických horách v Královéhradeckém kraji. V průběhu celého dopoledne je pro předem přihlášené skupiny dětí připravena celá řada zajímavých her a soutěží.

V Hradci Králové, 14. dubna 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.