Kapli v osadě Na Radosti u Vimperku opravily Lesy ČR

Kapli z 19. století v osadě Na Radosti u Vimperka v Jihočeském kraji opravil státní podnik Lesy ČR za 1,7 milionů korun. V pátek 21. října byla slavnostně otevřena pro veřejnost a farář Jaromír Stehlík ji ve 13 hodin odpoledne požehnal.

Kapli zasvěcenou Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu nechal v letech 1886 až 1890 postavit tiskař a nakladatel Johann Steinbrener. Každý den se v ní konaly bohoslužby. Objekt pak vlastnila jeho rodina, nyní patří státu. Spravuje ho státní podnik Lesy ČR. „Kaple chátrala a oprava byla nutná,“ řekl Jaromír Kříha, ředitel Lesního závodu Boubín z podniku Lesy ČR a pokračoval: „Loni jsme kapli kompetně zrekonstruovali. Nová je střecha, omítka, okna a celý interiér včetně podlahy a lavic. Ve zvonici je také nově odlitý zvon a v kapli zrestaurovaný původní oltář. Vycházeli jsme z historických fotografií.“ Podnik získal stavební povolení k rekonstrukci objektu v červnu 2015. Koncem letošního května byla stavba zkolaudována. Kaple je nyní opět uzavřena „Předpokládám, že ji jednou do roka otevřeme pro veřejnost,“ dodal ředitel Kříha.

Podrobnosti o historii kaple se dočtete na tomto odkazu

Zajímavost: Své poslední album nazvala zpěvačka Aneta Langerová Na Radosti. Klip k písni Tráva natáčela v této kapli a jejím okolí.


FOTO z roku 2013

FOTO z roku 2016

V Hradci Králové 25. října 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.