Když lesník z křivoklátských lesů vzpomíná

Před pětadvaceti lety napsal knížku pro děti – „Srneček z křivoklátského lesa“. Do dvou měsíců zmizelo z obchodních pultů všech třiatřicet tisíc výtisků. Vyprodaly se. Letos v květnu vyšla jeho autobiografie – „Křivoklátský lesník vzpomíná“. Miroslav Pecha…

Ač je mu třiasedmdesát let, na vzpomínání má ještě čas. Pokud není v lese, aktivně spolupracuje s Informačním a vzdělávacím střediskem LČR Křivoklát a je jedním z hlavních odpůrců diskutovaného Národního parku Křivoklát. „Vytvořit z křivoklátských lesů národní park, v němž se nesmí lesnicky hospodařit, považuju za nesmyslný krok, k němuž doufám nikdy nedojde,“ říká uznávaný lesník.

Jeho autobiografická knížka vznikala pět let. „Psal jsem vždycky přes zimu za dlouhých večerů, když jsem nemohl být venku,“ vysvětluje náchodský rodák, který po studiu Střední lesnické školy v Písku začínal na Křivoklátu jako technik na polesí. Později se stal mistrem na lesnickém učilišti a poté hajným. Při zaměstnání vystudoval vysokou školu ekonomickou. Devět let působil také na Správě CHKO Křivoklátsko, řadu let vedl lesní závod. Do penze odešel po dvacetiletém působení na Oblastním inspektorátu LČR Křivoklát. Je znalcem křivoklátských lesů a duchovním otcem myšlenky Lesnického parku Křivoklátsko. V roce 2010 se významně podílel na jeho založení. Jeho velkou láskou je myslivost. V lese odpočívá, ale také nachází inspiraci pro svou literární tvorbu.

Původně jsem chtěl napsat lovecké povídky, ale můj záměr se brzy změnil,“ popisuje tvůrčí anabázi Miroslav Pecha. Svůj životní příběh vtěsnal do pětatřiceti kapitol. „Jde vlastně o příběh jedné lesnické generace, která se v různých obdobích potýkala s podobnými problémy i radostmi,“ dodal. Jeho knížka, kterou právě vydalo nakladatelství Lesnická práce a jejímž kmotrem se na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem stal také generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád, bude během června k dostání v redakci časopisu Lesnická práce, dále v regionálních knihkupectvích v okolí Rakovníka a také v Informačním a vzdělávacím středisku LČR Křivoklát.

V Hradci Králové, 27. května 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.